El COPIB participa en la reunió de la Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans del COP

Publicat el 10 de Setembre de 2019

La vocal de Psicologia del Treball i les Organitzacions en la Junta de Govern del COPIB, Lourdes Barros, va assistir el dilluns 22 juliol a la reunió convocada pel coordinador de la Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels RH del COP, que va reunir a Vitòria a representants de la citada àrea per a revisar el treball de la divisió i analitzar algunes de les accions previstes per a aquest any.

Entre d’altres qüestions que es varen abordar, les persones assistents varen debatre sobre el III Congrés Internacional i VI Nacional de Psicologia del Treball, les Organitzacions i els RH, que se celebrarà al maig de 2020 a Gran Canària. Sobre aquest tema, donant continuïtat als congressos celebrats amb anterioritat a Madrid, i València, l'esdeveniment tendrà un vessant acadèmic i un altre professional. Les persones interessades a presentar una proposta de comunicacions i simposis lliures poden fer-ho fins a l'1 de desembre de 2019.

En un altre ordre de qüestions, durant la reunió es varen analitzar els avantatges d'estar en possessió del Certificat EuroPsy d'especialista/expert en Psicologia del Treball i de les Organitzacions (PTO), un segell de qualitat i un estàndard europeu sobre l'educació i formació professional en aquest àmbit de treball i que es desenvolupa en el marc del sistema EuroPsy (més informació a http://www.europsy.cop.es/index.php?page=trabajo-introduccion).

Aquesta Certificació, que no és obligatòria per a l'exercici professional, reconeix davant els diferents agents en l'àmbit europeu (institucions, empreses privades i públiques...) que aquest professional de la Psicologia posseeix el perfil i les competències adequades per a exercir, d'una manera altament qualificada, en l'àmbit de la PTO. D'altra banda, també permet al públic identificar i seleccionar aquells professionals que compten amb les habilitats i competències necessàries per a intervenir en aquesta línia de la Psicologia.

Finalment, els assistents varen revisar la informació relativa a la Norma ISO 10667, d'aplicació en l'àmbit de RH, en entorns laborals i organitzacions que han elaborat mitjançant conveni el COP i AENOR. L'objectiu de la norma internacional és millorar i assegurar la qualitat dels processos d'avaluació de les persones en entorns laborals i organitzacions, gràcies a eines i metodologia pròpies desenvolupades per la pròpia Divisió per a l'aplicació de la norma (més informació a http://www.ptorh.cop.es/pdf_files/diptico.pdf).