El COPIB participa en la reunió de la Divisió de Psicologia de l’Activitat Física i l'Esport

Publicat el 17 de Setembre de 2019

El vocal de Psicologia Esportiva i de l'Activitat Física i membre de la Junta de Govern del COPIB, Tòfol Vilallonga, va assistir juntament amb els seus homòlegs en els diferents col·legis autonòmics a la reunió de l'àrea convocada per la Divisió del COP, que va tenir lloc el passat 22 de juliol al Campus d'Àlaba (Vitòria), coincidint amb la celebració del IV Congrés de Psicologia.

Entre els principals assumptes que es varen tractar, el coordinador de la Divisió, Enrique Cantón Chirivella, va abordar en el seu informe l'estat actual de la Llei Nacional de l'Esport, a punt de publicar-se en el BOE. Com a assoliment en l'àrea de la Psicologia de l'Esport, la normativa incorpora el terme Salut Psicològicaen l'àmbit del rendiment, formació i salut en l'esport, la qual cosa denota el compromís de l'Administració per promoure i atendre els aspectes psicològics que influeixen en l'esport. En opinió del coordinador, tot això obre les portes per a reclamar, en el futur, propostes i projectes que generin l'espai adequat de la Psicologia en l'àmbit de l'esport.

En un altre ordre de temes, Cantón va oferir detalls del procés d'acreditació del Psicòleg Expert en Psicologia de l'Esport. Actualment, a nivell nacional hi ha 100 acreditacions atorgades, de les quals 14 corresponen a col·legiats de les Illes Balears.

En relació als requisits per a obtenir l'acreditació, es varen tractar alguns punts, com l'aspecte de la formació. En aquest sentit, s'accepten els treballs de docència impartida (formació universitària o cursos organitzats pel COP) equivalent a docència rebuda, els cursos de FOCAD (formació contínua de 50 hores), com també aquells estudis de Psicologia de l'Esport que es puguin trobar barrejades amb altres àrees de l'esport o de la Psicologia (les hores seran ponderades). Així mateix, es va recordar que tota formació relacionada amb la Psicologia de l'Esport, per a ser acceptada, ha de ser formació universitària, impartida per col·legis professionals de Psicologia o per centres que siguin reconeguts o convalidats pel COP.

Un altre aspecte relacionat que es va tractar durant la reunió va ser com fer valer l'acreditació. La Divisió ha començat a fer passos perquè sigui reconeguda a nivell europeu i a nivell iberoamericà. Per a això, ja ha mantingut contactes institucionals amb la FIAP, per a reconèixer l'acreditació a nivell iberoamericà, i amb l’EFPA, per a treballar també el procés de reconeixement de l'acreditació a nivell europeu, amb la fi última d'arribar a l'especialitat europea. En relació amb la FEPD, s'han reprès també les comunicacions perquè la divisió torni a comptar amb presència institucional en aquest organisme.

Després de revisar el treball de la divisió, els assistents varen analitzar noves propostes i línies futures d'actuació. Sobre aquest tema, es va acordar que els col·legis territorials donin suport amb accions la difusió de l'acreditació de la Psicologia de l'Esport no només entre els/les col·legiats/des, sinó també en les institucions, tant públiques com privades, perquè ho recullin com un mèrit en els processos de selecció laboral relacionats amb la Psicologia de l'Esport.

En el torn de paraula, el vocal del COPIB va subratllar l'interès de treballar amb els partits polítics en relació a la Llei territorial de l'activitat física i esportiva, perquè prenguin en consideració i recullin les funcions del psicòleg seguint l'exemple de l'actual Llei 3/2019, de 25 de febrer, de l'Activitat Fisicoesportiva de Castella i Lleó, que introdueix paràgrafs en els quals el professional de la Psicologia de l'Esport es pot convertir en figura rellevant.

“Art 26.6g: promoure mesures per a protegir la seva salut i facilitar l'assistència medicosanitària i psicològica en centres especialitzats de medicina esportiva.”

“Art 31.4: La Conselleria competent en matèria de salut promourà el seguiment mèdic i psicològic dels esportistes federats pertanyents a nuclis de tecnificació esportiva o que comptin amb el reconeixement d'alt rendiment esportiu autonòmic, encaminat a la prevenció de la seva salut, la rehabilitació de les patologies pròpies de l'esport, la reincorporació a la pràctica esportiva i a la millora de la seva aptitud per a l'esport.”

També es va apostar per treballar noves vies de col·laboració amb mutualitats, assegurances i altres entitats relacionades a dur a terme projectes per a la promoció de l'activitat física.

Finalment, en la trobada es va aprovar el Memoràndum de la IV Trobada Anual Interterritorial de l'Àrea, celebrada a València al juny de 2018 i es va debatre sobre la celebració en 2020 de les Jornades Professionals de la Divisió. Es va proposar que la Regió de Múrcia sigui la comunitat que aculli l'esdeveniment, per la qual cosa es va demandar un major espai i taules rodones en els quals compartir experiències professionals.