El COPIB participa en la reunió de la Comissió d'Habitatge de l’Ajuntament de Palma

Publicat el 14 de Gener de 2020

EL COPIB va ser una de les entitats que va participar el passat 17 de desembre de 2019, en la reunió de la Comissió d'Habitatge de l’Ajuntament de Palma, i que va comptar també amb la participació de Jaume Garau, representant de Palma XXI; de Ramon Ferrer, membre de l’OCB; de Gabriel Horrach, director d'Urbanisme; de Josep Maria Rigo, director d'Habitatge; i d'Aina Jordi, responsable de l'agrupació de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM). En representació de la Junta de Govern del Col·legi hi va assistir Joan Antoni Sancho.

El principal objectiu de la trobada, que va tenir lloc en les dependències de la Gerència Municipal d'Urbanisme de Cort, era elaborar un document amb els temes que preocupen en matèria d'habitatge, així com analitzar sobre possibles mesures que permetin donar resposta a la demanda i a les necessitats de la ciutadania per a afrontar l'emergència habitacional que existeix a Palma. La previsió és elevar el document al Consell Municipal per a la seva aprovació a principis de 2020.

D'aquesta forma, els representants de les diferents entitats representades en la Comissió varen abordar qüestions com l'aprofitament dels espais patrimoni municipal; varen analitzar les opcions de construir habitatge públic quan l'Administració és el promotor, varen valorar com molt positiva la fórmula de les cooperatives d'habitatge per a promoure la construcció de noves promocions i varen coincidir en la necessitat d'explorar i desenvolupar determinats mecanismes previstos en la Llei del Sòl.

La creixent dificultat d'accés a l'habitatge, en propietat o en lloguer, que impedeix independitzar-se als joves qualificats i amb pocs recursos, va ser un altre dels aspectes que es va tractar, debatent possibles accions que puguin ajudar aquest grup de població a afrontar els elevats costs. Així mateix, es va parlar sobre la necessitat de concentrar i afavorir la difusió de la informació relativa a tota l'oferta d'habitatge públic disponible, tant del Patronat municipal com de l’IBAVI.

Finalment, les persones assistents varen acordar preparar i desenvolupar per a la reunió que tendrà lloc aquest mateix gener un pla de xoc contra la pèrdua d'habitatge i la impossibilitat d'accedir a una altra llar, i en un pla d'actuació públic/privat, de caràcter bianual, per a millorar les condicions d'accés a l'habitatge de persones i famílies socialment vulnerables.