El COPIB participa en la reunió de la Comissió Deontològica Estatal

Publicat el 9 de Octubre de 2018

La Comissió Deontològica Estatal es va reunir el passat 22 de setembre a Madrid, amb l'objectiu de conjuminar criteris respecte a les últimes recomanacions elaborades per la Comissió Permanent de la Comissió Deontològica del Consell General, sobre la interpretació i aplicació dels articles 25 i 42 del Codi Deontològic.

Alfonso Reina, secretari de la Comissió Deontològica del COPIB, hi va assistir en representació de la institució col·legial al costat dels seus homòlegs responsables dels Col·legis Oficials de Psicologia autonòmics.

Durant la reunió, els assistents també varen debatre i varen posar en comú possibles criteris per dur a terme la recollida de dades de les denúncies rebudes per les Comissions Deontològiques de forma unificada, amb la finalitat d'elaborar un registre únic i així facilitar l'explotació anual d'estadístiques i obtenir conclusions més detallades. Va ser una trobada productiva on compartir experiències i dificultats, així com marcar nous reptes per afrontar des de la deontologia.