El COPIB participa en la reunió de coordinació de grups de treball intern de l'Àrea de Psicologia d'Igualtat i Gènere

Publicat el 5 de Setembre de 2019

La sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB i vocal de l'Àrea d'Igualtat i Gènere, Ana María Madrid, va assistir el passat 22 de juliol a la reunió de coordinació dels diferents grups de treball intern de l'Àrea de Psicologia i Igualtat de Gènere, que va tenir lloc a Vitòria.

Durant la trobada, les persones assistents varen aprovar el memoràndum de la reunió del Grup celebrada a Madrid, el 24 de març de 2018, i varen fer un seguiment de les principals accions que estan desenvolupant els diferents grups de treball intern. En concret, respecte al treball de l'Àrea d'Igualtat i Gènere en el IV Congrés Nacional de Psicologia, Rosa Álvarez, coordinadora de l'Àrea i membre del comitè científic del citat congrés, va remarcar la necessitat de reforçar la formació en perspectiva de gènere en els/les professionals de la Psicologia, així com continuar treballant la visibilitat de les dones professionals de la Psicologia.

En relació al grup de ‘Prevenció i coeducació’, es va acordar compartir-ne les tasques de coordinació. En aquests moments, el grup treballa en la recollida d'accions, activitats i programes que s'estan duent a terme en matèria de coeducació en diferents comunitats autònomes, amb l'objectiu d'elaborar algun material o guia que pugui utilitzar-se en centres educatius, on s'ha detectat també la necessitat d'incloure en el currículum acadèmic una educació sexual integral.

La vocal del COPIB i referent del Grup de Treball d’‘Intervenció i tractament’ va proposar realitzar una anàlisi de la intervenció amb col·lectius especialment vulnerables, prenent com a punt de partida les actuacions que s'estan duent a terme amb menors, per a poder donar forma i continuar treballant amb els protocols d'actuació i intervenció en matèria de violència de gènere que s'han recopilat en diferents comunitats autònomes.

Respecte al grup de treball de ‘Recerca’, el seu responsable, Santiago Boira (COP Aragó), va proposar realitzar un estudi del perfil professional de la Psicologia desglossat per gènere i tenint en compte ítems com per exemple, àrees d'intervenció, posició laboral, salari… a través de la recollida de dades per enquesta.

En matèria de Visualització, Rosa Álvarez va destacar la importància de continuar mantenint actiu l'espai web de l'Àrea en la web del Consell, així com animar als col·legis territorials a contribuir a una major visibilització de la problemàtica de la violència de gènere i en general de tots els temes relacionats amb la igualtat i gènere incorporant en els seus webs referencies específica sobre la matèria, emetent comunicats de premsa i utilitzant les xarxes socials per a donar visibilitat i comunicar com des de la Psicologia es pot treballar en la prevenció, tractament i intervenció d'aquesta xacra social.

Finalment, la sotssecretària de la junta de Govern del COPIB, Ana Maria Madrid, va aprofitar la trobada per a donar a conèixer el detall dels continguts de les XI Jornades de Psicologia contra la Violència de Gènere que aquest any es duran a terme els pròxims dies 22 i 23 de novembre, a Palma. Madrid va recordar que aquest any les jornades se centraran en la temàtica de violències masclistes en dones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.