El COPIB participa en la reunió convocada pel Govern per a proposar mesures de prevenció i actuació davant els casos d'explotació sexual de menors tutelats

Publicat el 30 de Gener de 2020

El COPIB va ser una de les entitats i institucions que varen estar representades el passat 21 de gener en la reunió convocada pel Govern de les Illes Balears per a proposar mesures de prevenció i actuació davant els casos d'explotació sexual de menors detectats en els centres tutelats dependents del Consell de Mallorca.

En concret, la reunió presidida per Pilar Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, va comptar també amb la presència de la seva homòloga d'Assumptes Socials i Cooperació, Fina Santiago, de Maria Durán, directora de l’Institut Balear de la Dona; de Javier de Juan, president de l’IMAS, així com representants de Delegació de Govern, Guàrdia Civil, Policia Nacional i de tots els organismes que integren el Grup d’Estudis de la Prostitució de les Illes Balears, entre d’altres. En nom del Collegi, hi va assistir Ana María Madrid, vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern.

Durant la trobada, les autoritats varen recordar que el Pla Autonòmic de Tràfic aprovat l'any passat és un document obert que permet incorporar noves mesures a les 60 accions que contempla per a prevenir l'explotació sexual a les Illes si es considera oportú.

En aquest sentit, les persones assistents varen valorar la necessitat de reforçar alguns dels punts inclosos i varen proposar, entre d’altres, les segents mesures:

 • Centrar l'atenció no només en els menors, sinó ampliar el focus en les persones abusadores i delinqents
 • Treballar en la corresponsabilitat de sistemes que treballen amb problemes socials
 • Invertir en prevenció
 • Incrementar la formació en tots els nivells perquè les nines, famílies, professionals de tots els sectors (socioeducatiu, educatiu-escoles-IES, sanitari, clubs d’Esplai, escoltes…) tenguin clars quins són els mecanismes de captació
 • Implicar la Fiscalia de Menors per a proposar nous sistemes de protecció de nines en situació de vulnerabilitat. La mesura exigiria coordinació amb les forces de seguretat per a prioritzar la cerca de nines fugades
 • Treballar en un canvi legislatiu, que hauria d'elevar-se a Madrid. Actualment, la normativa no considera desaparició d'alt risc la fugida d'una nina d'un centre de menors
 • Garantir que en el sistema d'emancipació es continuï protegint a aquestes nines-allotes
 • Reforçar i millorar la capacitat del sistema de detecció a través d'indicadors i promoure el seu coneixement a tota la societat
 • Reforçar el programa formatiu “Tracta d’evitar-la” que es duia a terme en centres educatius i amb famílies
 • Disposar d'una anàlisi i diagnòstic rigorosos de la realitat que informin sobre les formes de captació, nombre de menors afectades…
 • Reforçar el treball professional amb les menors en totes aquelles qestions relacionades amb aspectes de promoció del benestar psicològic, emocional i social per a promoure conductes saludables d'autocura i autoestima
 • Vetllar per la protecció dels drets del menor. Els mitjans tenen el dret i el deure d'informar però el tractament de la informació ha de ser adequat i garantir aquest dret fonamental