El COPIB participa a la reunió del GEPIB del mes de juliol

Publicat el 31 de Juliol de 2017

El COPIB com a membre del GEPIB (Grup d'Estudis sobre Prostitució a les Illes Balears) participà el passat divendres 21 de juliol a la reunió que es dugué a terme a la seu de Metges del Món de Palma.

A la trobada, hi assistí la vocal d'Igualtat i Gènere, Ana María Madrid, que junt amb altres membres d'associacions i entitats traçaren les línies d'actuació dels propers mesos i revisaren les accions duites a terme els darrers mesos.

En aquest sentit, cal destacar que es va parar especial atenció a les al·legacions que algunes de les entitats que conformen el GEPIB realitzaren a l'esborrany de "l'Ordenança Reguladora de la convivència ciutadana" de l'Ajuntament de Llucmajor. En relació a aquesta qüestió, vos assenyalam que el COPIB instà a que s'especificàs quin tipus de recolzament se'ls ha de prestar a les persones que estan en situació de prostitució. Així, se suggerí que hi constàs concretament el "recolzament psicològic, social, mèdic i jurídic", al·legació que fou acceptada pel Consistori.

Finalment, vos comentam que durant la reunió també es realitzà de forma resumida l'exposició del treball "Propuesta de intervención con varones que compran sexo como mejora de la realidad de las personas que lo venden" per part de Paloma Martín, integrant del GEPIB.