EL COPIB ofereix a tots els/les professionals de la Psicologia balears col·legiats/des realitzar intervencions online, de manera gratuïta, a través de la plataforma PsyPocket

Publicat el 15 de Setembre de 2020

Des del mes de juliol passat, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ofereix de manera gratuïta als seus col·legiats i col·legiades la possibilitat de realitzar intervencions professionals de telepsicologia online de manera segura, a través de la plataforma PsyPocket. L'accés i ús de l'eina, que ja està operativa, és possible gràcies a l'acord del Col·legi amb el Consell General de la Psicologia d'Espanya (COP), que va contractar els serveis de la plataforma PsyPocket per a afavorir la pràctica professional segura en aquests temps.

PsyPocket és una eina tecnològica que, a més de les funcions de videoconferència xifrada d'alta qualitat, inclou el maneig de l'agenda i enviament de missatgeria instantània xifrada complint amb la reglamentació i les mesures de seguretat per a garantir la protecció de dades dels/de les usuaris/àries.

La crisi sanitària causada per la covid19 i l'inici de la ‘nova normalitat’, fan especialment interessant aquesta opció, que permet als psicòlegs i psicòlogues adaptar-se al nou context i integrar els canvis. Amb aquest objectiu, el COPIB, a través del COP, facilita a tots els seus col·legiats i col·legiades els recursos necessaris per a desenvolupar el seu treball en línia, adequant-se als nous temps i a les necessitats tant del nostre col·lectiu com dels usuaris i pacients.

El/la professional de la Psicologia que es trobi interessat a utilitzar aquest recurs ha de donar-se d'alta al web del Consell General de la Psicologia, habilitat a aquest efecte, i emplenar un formulari amb les seves dades personals, email, número de col·legiat/da i col·legi professional al qual estigui adscrit/a. La sol·licitud ha de realitzar-se des d'una adreça professional de correu que li identifiqui com a col·legiat/a (cop.es o copc.cat).

Per a registrar-se en la plataforma haurà de fer-se a través del següent enllaç: https://www.cop.es/telepsicologia/