El COPIB i les entitats que integren el GEPIB sol·liciten al Govern mesures de protecció per a les dones prostituïdes de les Illes, davant el tancament de prostíbuls pel coronavirus

Publicat el 15 de Setembre de 2020

La vocal d'Igualtat i Gènere i sotssecretària de la Junta de Govern del COPIB, Ana María Madrid, va participar el passat 1 de setembre a la reunió convocada per l’Institut Balear de la Dona, a petició del Grup d'Estudis de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), del qual n’és membre el Col·legi, per a tractar qüestions relatives al Decret aprovat pel Govern de les Illes Balears que regula el tancament de prostíbuls en la comunitat autònoma, com a mesura preventiva contra el SARS-CoV2. Les associacions i entitats integrants del GEPIB que treballen de manera directa amb les persones que exerceixen la prostitució a Balears es varen mostrar molt crítiques amb l'Executiu autonòmic, perquè la norma no contempla alguns dels principals problemes de les dones que es troben en aquesta situació i varen lamentar que s'hagi aprovat amb tanta urgència, sense consens i sense preveure mesures alternatives laborals, econòmiques i d'habitatge de les dones que estan en aquesta situació.

Al costat de la representant del COPIB, en la reunió celebrada a través de la plataforma Zoom varen participar responsables de l’IBDona, Delegació de Govern, Conselleria d’Afers Socials, Ajuntament de Palma, Ajuntament de Calvià, Creu Roja, Casal Petit, ISPB, Metges del Món i UIB (GIFES).

Després de revisar amb detall el procediment que regula el tancament dels clubs (notificació i actuació de la FCS en el cas d'ometre l'ordre), debatre sobre els problemes que planteja el marc legislatiu (la norma no especifica què succeeix amb els pisos en els quals s'exerceix la prostitució i no tenen llicència d'activitat), les persones representants de les entitats varen sol·licitar a l’IBD que el tancament de prostíbuls s'acompanyi de mesures d'ajuda a les dones en situació de prostitució (alternatives residencials, mesures econòmiques per a poder cobrir les seves necessitats bàsiques) i varen remarcar la importància que aquestes mesures no siguin de caràcter extraordinari i temporal, sinó a llarg termini, perquè aquestes dones en situació de prostitució no caiguin en situació de desemparament.

Des de l’IBD es va admetre la importància d'activar mesures complementàries i es va comprometre a sol·licitar ajudes al Ministeri d'Igualtat davant la impossibilitat d'incrementar la seva partida pressupostària. Així mateix, va informar que per als temes d’habitacions s'estan coordinant amb els Consells Insulars, que tenen les competències sobre cases d'acolliment, així com amb la Conselleria d’Afers Socials, per a activar mesures econòmiques.

En aquest punt, els responsables d’Afers Socials varen sol·licitar a les entitats un informe de dades bàsiques per a preveure un número aproximat de població que podria veure's afectada per la situació, així com informació relativa a la seva situació familiar amb la finalitat de justificar la petició de partida pressupostària. Les entitats es varen comprometre a lliurar tots els estudis de diagnòstic que tenen i varen incidir en la importància de no criminalitzar les dones que exerceixen la prostitució i que les normatives d'accés a les ajudes no deixi de banda a les dones que no tenen documentació.

La trobada va finalitzar amb el compromís de totes les parts de celebrar una nova reunió perquè les entitats aportin mesures específiques d'ajuda i suport que podrien activar-se amb l'empara de les institucions públiques.