El COPIB estrena compte a Instagram i aposta per incrementar la seva presència en les xarxes socials contractant els serveis d'una Community Manager

Publicat el 24 de Octubre de 2019

Conscients de la importància de les noves tecnologies i del paper que juguen les xarxes socials actualment a l'hora de difondre informació, la junta de Govern del COPIB fa un pas més en aquest camí de modernització per a acostar la institució tant al col·lectiu professional com a la resta de la societat obrint un nou canal de comunicació en Instagram i imprimint una nou caràcter als perfils que ja tenia a Facebook i Twitter.

Amb aquest objectiu, el Col·legi ha contractat els serveis professionals de Marina González, metge de família, Community Manager i dissenyadora gràfica, que ja ha començat a treballar obrint el perfil de COPIB a Instagram on pots seguir-nos a @copib.

A través del seu compte de IG, @copib el Col·legi compartirà imatges i informació de les seves activitats i d'actes en els quals participin els seus representants. A curt i mig termini, els objectius que persegueix la Junta de Govern millorant la nostra presència en les xarxes socials és donar més immediatesa a la informació, afavorir la visibilitat del Col·legi i permetre un major coneixement de tot el treball que es realitza. Així mateix, creim que és una oportunitat per a reforçar l'activitat comunicativa del COPIB amb tots els col·legiats i col·legiades, per a acostar la Psicologia a la ciutadania en general, així com per a afermar-nos com a col·lectiu i afavorir una major projecció de la institució tant a nivell professional com social.

En definitiva, el nostre repte és continuar creixent construint una comunitat virtual d'intercanvi d'experiència i informació en les xarxes. Per aquest motiu, volem animar a tots/es els/les col·legiats/des que disposeu d'un compte a Facebook, Twitter i Instagram a seguir-nos, a interactuar amb nosaltres i a traslladar-nos les vostres inquietuds i suggeriments. La vostra participació és fonamental per a afavorir el debat professional i consolidar la imatge pública del Col·legi i de tot el col·lectiu professional de la Psicologia en les xarxes socials.