El COPIB es reuneix amb responsables de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

Publicat el 17 de Novembre de 2020

El degà del COPIB, Javier Torres, i el membre de la Junta de Govern Joan Antoni Sancho es reuniren el passat dimarts, dia 10 de novembre, amb el director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit (CONVIVÈXIT), Jaume Font, i l’assessora de l’òrgan depenent de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, Aina Amengual, amb l’objectiu d’establir canals de comunicació i analitzar possibilitats de col·laboració en diferents àrees i temàtiques.

A la reunió, que va tenir lloc a la seu de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca a Son Fuster, els representants del Col·legi varen exposar diverses propostes de col·laboració orientades als diferents agents que integren el sistema educatiu i a la revisió de l’actualització del Decret 121/2010, de 10 de desembre, que estableix els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. En concret, es va plantejar la possibilitat de comptar amb l'assessorament del COPIB en qüestiones relacionades amb l’absentisme i l’abandonament escolar, entès com la no continuació dels estudis desprès de la ESO cap a la secundària post-obligatòria; absentisme escolar de l’ètnia gitana; opcions de treball específic amb famílies que no duen als fills i filles als centres per por al contagi davant la situació actual de la COVID-19; anàlisi de l’estat actual del protocol trans i assessorament a alumnat LGTBI; actuacions de suport al professorat relacionades amb la violència de gènere, gestió de dol, auto-lesions i addiccions a les TIC, entre d’altres temes.

Igualment es va oferir per part del COPIB la possibilitat de posar en funcionament un programa puntual d’assessorament i suport psicològic telefònic al professorat per a tranquil·litzar, acompanyar i assessorar al col·lectiu docent davant una conflictivitat sobrevinguda.

La reunió, que es va desenvolupar en un ambient de gran cordialitat, ha de possibilitar que es concretin diferents opcions que donen sentit a uns dels objectius i funcions del COPIB com és l’assessorament i suport a institucions. En aquests moments de dificultats, el Col·legi considera fonamental garantir que el sistema educatiu pugui continuar amb la seva tasca y que els principals actors, como és el personal docent, puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions emocionals possibles.