El COPIB es reuneix amb el col·lectiu professional col·legiat d'Eivissa

Publicat el 30 de Novembre de 2017

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va celebrar el passat 10 de novembre una trobada amb el col·lectiu col·legiat d'Eivissa. La reunió tenia com a objectius presentar a la nova vocal del COPIB a Eivissa i Formentera, així com abordar els temes que afecten als col·legiats/des i a la professió a l'illa seguint la política de proximitat que la institució col·legial vol potenciar amb totes les illes i amb tots els seus membres en benefici d'una major cohesió de la professió.

El degà del COPIB, Javier Torres, acompanyat per la nova vocal de les Pitiüses, Ana Pallás, que pren el relleu del treball desenvolupat durant l'última dècada per Minaya Benavente, va recollir la informació que els col·legiats assistents a la trobada li varen traslladar referent a les dificultats que té Eivissa per realitzar formació contínua pel baix nombre de col·legiats.

En aquest sentit, Torres es va comprometre a estudiar diferents fórmules que puguin facilitar aquesta formació als interessats, reiterant l'aposta de la Junta de Govern per afavorir aquesta formació als professionals amb l'objectiu de garantir-los accés a les novetats que es produeixen a les diferents àrees de la Psicologia, així com consolidar i compartir coneixements que poden ser útils en l'exercici diari de la professió.

A més de resoldre els dubtes plantejats pels assistents, Torres va referir alguns detalls sobre el treball desenvolupat per la Junta de Govern en les institucions i les línies d'actuació en matèria de política col·legial.

Altres temes que es varen abordar durant la sessió varen ser la demanda d'alguns col·legiats de major cohesió i participació entre els membres d'Eivissa, per promoure i incentivar més activitats col·legials entre tots.

Des del COPIB, es va brindar el suport i recolzament a qualsevol de les iniciatives que els professionals col·legiats desitgin realitzar i promoure a nivell professional a Eivissa.