El COPIB es reuneix amb el col·lectiu professional col·legiat de Menorca

Publicat el 5 de Desembre de 2017

Amb l'objectiu d'afavorir una major cohesió del collectiu professional de psicòlegs i psicòlogues de les Illes, el degà del COPIB, Javier Torres, es va reunir amb els collegiats/des de Menorca el passat 17 de novembre, per conèixer de primera mà els temes que afecten i preocupen als professionals de la illa. A la trobada que va tenir lloc en el Consell Insular de Menorca també va assistir Maite Ferrero, vocal del COPIB de Menorca.

Durant la reunió, el degà Javier Torres va recollir la informació que els collegiats assistents a la trobada li varen traslladar referent a les dificultats que té Menorca per realitzar formació contínua pel baix nombre de collegiats tal com succeeix també amb els professionals d'Eivissa. Sobre aquest tema, Torres va reiterar el seu compromís de cercar fórmules alternatives que puguin facilitar aquesta formació als interessats, reiterant l'aposta de la Junta de Govern per facilitar i garantir l'accés a les novetats que es produeixen a les diferents àrees de la Psicologia a tots els professionals de les Illes, així com consolidar i compartir coneixements que poden ser útils en l'exercici diari de la professió.

A més de resoldre els dubtes plantejats pels assistents, el degà va rendir comptes del treball que està realitzant la Junta de Govern en les institucions i va explicar les línies d'actuació prioritàries en matèria de política collegial.

Altres temes que es varen abordar durant la sessió varen ser la demanda d'alguns collegiats de major cohesió i participació entre els membres de Menorca, per promoure i incentivar més activitats collegials entre tots.

Des del COPIB es va brindar el suport i recolzament a qualsevol de les iniciatives que els professionals collegiats desitgin realitzar i promoure a nivell professional a Menorca.