El COPIB es posa a la disposició del Govern Balear per col·laborar en el desenvolupament de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic

Publicat el 14 de Juny de 2018

EL COPIB s'ha posat a la disposició del Govern balear per col·laborar des de la seva experiència i coneixements en el desenvolupament de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears i més concretament en el compliment de la Disposició Addicional Tercera de la citada normativa, recentment aprovada en el Parlament.

En concret, la Disposició addicional tercera, Desaparició forçada de nins i nines, estableix que: “El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb altres administracions i organismes, examinarà la desaparició forçada de nins i nines durant la Guerra Civil i la Dictadura franquista, impulsarà els procediments legals que permetin investigar i conèixer tota la veritat sobre aquests delictes qualificats per la Comissió de Nacions Unides en el seu informe sobre persones desaparegudes com de lesa humanitat, i dotarà de cobertura jurídica, psicològica i assistencial a les víctimes”.

En una carta dirigida a la cap de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, el degà, Javier Torres, trasllada l'opinió unànime de la Junta de Govern del Col·legi, que considera un encert que s'hagi tengut en compte en la redacció de la normativa l'impacte i les seqüeles psicològiques que aquestes situacions han pogut ocasionar en les persones afectades. En aquest sentit, Torres valora la sensibilitat del Govern perquè permet millorar la situació actual i mirar amb optimisme al futur de l'abordatge dels problemes de salut mental a les Illes.

Finalment, el degà reitera el compromís i la total disposició del COPIB per col·laborar en aquest i en qualsevol assumpte en el qual el col·lectiu de professionals de la Psicologia de les Illes pugui contribuir amb la seva experiència i competència al benefici de la ciutadania.