El COPIB, entitat col·laboradora del Màster Internacional de Psicologia de Catàstrofes, Crisis i Emergències que promou el Col·legi Professional de Psicologia d'Andalusia Oriental

Publicat el 19 de Octubre de 2017

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'ha convertit en una de les entitats col·laboradors del Màster Internacional de Psicologia de Catàstrofes, Crisis i Emergències que promou el Col·legi Professional de Psicologia d'Andalusia Oriental (COPAO), en virtut del conveni de col·laboració que ambdues institucions han signat amb l'objectiu d'afavorir la realització de pràctiques externes als alumnes del citat màster que garanteixin la seva formació integral.

El degà del COPIB, Javier Torres, i el seu homòleg en el COPAO, Mariano Vera Martínez, varen signar el passat 27 de setembre el document que segella la col·laboració, en el marc de les funcions d'ambdues entitats que preveuen organitzar accions formatives per als seus col·legiats, per al perfeccionament de l'activitat i la millora de la formació dels professionals.

En concret, el COPIB es converteix en entitat col·laboradora i la seva missió serà afavorir l'acostament de l'alumnat participant a la realitat quotidiana de l'activitat dels professionals en la matèria. Per a això, la institució col·legial permetrà la realització de pràctiques externes amb caràcter estrictament acadèmic, facilitant l'accés de l'alumnat a les intervencions que realitzin els professionals del GIPEC a les Illes, així com altres accions que puguin dur-se a terme.

L'alumnat que finalitzi les seves pràctiques rebrà un certificat expedit del COPIB com a centre col·laborador en el qual s'especificaran les hores realitzades, la naturalesa de les activitats desenvolupades i el nivell aconseguit.

Per la seva banda, el COPAO reconeixerà al COPIB com a entitat col·laboradora i a les persones que exerceixin les tutories, el reconeixement de la seva activitat col·laboradora mitjançant un document acreditatiu, així com accés a la informació i suport per al desenvolupament i compliment de la funció encomanada.