El COPIB condemna el nou assassinat confirmat per violència masclista ocorregut a la Colònia de Sant Jordi

Publicat el 25 de Setembre de 2019

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) expressa la seva més rotunda condemna a l'últim assassinat confirmat per violència masclista que va ocórrer el passat diumenge a la Colònia de Sant Jordi, al mateix temps que desitja traslladar la seva solidaritat i condolences a la família i persones properes a la víctima.

Des de la institució que agrupa a tot el col·lectiu de professionals de la psicologia del conjunt de les Illes es reitera el total rebuig a qualsevol tipus de violència psicològica, física o sexual contra la dona. Tota la ciutadania, però molt especialment els seus responsables polítics, han de treballar per a erradicar aquesta terrible xacra social i, en aquest sentit, és imprescindible que s'apliquin polítiques de suport i protecció integral a les víctimes de la violència masclista.

La prevenció és el mecanisme real per a posar fi a la violència contra les dones amb el qual bandejar conductes que romanen en la societat i que perpetuen el maltractament a la dona. Des de l'àmbit de la psicologia es reclama que es posi el focus en les mesures de caràcter preventiu i d'intervenció psicològica especialment en les edats més primerenques, per a erradicar estereotips masclistes i desigualtats que sustenten la violència contra la dona. Sense una aposta decidida per la prevenció serà inevitable que continuem lamentant successos tan tràgics com l'assassinat ocorregut a la Colònia de Sant Jordi.

Per tot això, és imprescindible continuar treballant al costat de les administracions en la lluita contra les violències masclistes amb l'objectiu d'elaborar protocols de detecció i programes d'intervenció d'abast en tots els sectors tot aportant pautes que permetin establir valors d'igualtat.

Palma, 23 de setembre de 2019.

Junta de Govern del COPIB.