El COPIB col·labora en l'elaboració i coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'explotació sexual

Publicat el 14 de Juny de 2018

El COPIB collabora en l'elaboració i coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'explotació sexual que promou el Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut Balear de la Dona, amb l'objectiu de definir, des de la perspectiva dels drets humans, les principals línies de treball estratègiques, campanyes de sensibilització i les línies d'actuació per a la coordinació efectiva entre totes les institucions.

La taula permanent per a la coordinació del citat pla es va reunir per vegada primera el dijous 31 de maig, en una trobada que va tenir lloc a la Capella del Consolat de Mar i que va presidir la cap de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol. En la reunió es va acordar constituir tres grups de treball específics, que centraran la seva labor en els àmbits jurídic, social i institucional per garantir la protecció integral a les víctimes.

El COPIB participa en el desenvolupament de pla i dels protocols que ho acompanyaran i complementaran al costat de la resta d'agents socials i institucionals que intervenen en els diferents camps d'actuació, per garantir la prevenció i sensibilització respecte d'aquesta realitat i garantir l'efectiva protecció, recuperació i integració sociolaboral de les víctimes. Així mateix, el Collegi treballa ja en aspectes concrets d'aplicació com és el Pla Formatiu, que preveu accions específiques per dotar de coneixements i eines psicològiques que puguin ajudar en l'atenció que ofereixen a les víctimes als professionals que les atenen en primera instància (Policia Nacional, Guàrdia Civil…).

En aquesta primera trobada, el responsable del projecte, Jaume Perelló, va oferir també informació de les passes que s'estan donant per avançar en el desenvolupament del Pla, que ha d'aprovar-se en 2018. En aquests moments, s'està realitzant una recollida de dades tant d'informes nacionals com internacionals per fer un document base amb el qual es treballaran totes persones i entitats que participen en el projecte.

Cal recordar que el Consell de Govern va acordar a l'octubre de 2017 encarregar a l'Institut Balear de la Dona l'elaboració d'un pla autonòmic contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual amb els objectius citats. L'acord compleix una proposició no de llei aprovada per la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears i ratifica el compromís de l'Executiu autonòmic en la lluita contra l'explotació sexual.