El COPIB celebra la seva Assemblea General Ordinària

Publicat el 16 de Abril de 2019

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va celebrar el passat 25 de març la seva Assemblea General Ordinària amb l'objectiu d'oferir als/a les col·legiats/des un resum de les activitats desenvolupades per la Junta de Govern, fer balanç de l'exercici 2018 i aprovar els comptes de la institució per al present exercici.

Acompanyat pels membres de la Junta de Govern, el degà Javier Torres va donar a conèixer a les persones que hi varen assistir, la informació sobre el funcionament del Col·legi i la gestió realitzada l'any passat, d'acord a quatre eixos estratègics:

-Organització i estructura col·legial.Accions orientades a garantir la presència i participació del col·legi en les diferents institucions i entitats rellevants per a la professió (reunions, convenis, grups d'estudi, col·laboracions, assessorament, etcètera). En finalitzar l'any, el COPIB tenia acords de col·laboració amb 15 institucions i associacions; 11 amb altres entitats, 5 col·laboracions amb activitats formatives i projectes d'intervenció. Així mateix, el COPIB compta amb representació en una vintena d'organismes d'assessorament institucionals com la Mesa per a l'elaboració i coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual; el Pla Municipal d'infància i adolescència, el Pla estratègic de Salut Mental, l'Observatori del Suïcidi, l'Observatori per a la Igualtat, el Consell de Salut de les Illes, l'Observatori de la Gent Gran de Mallorca, el Consell de Serveis Socials (infància i família), entre d’altres.

-Formació. Promoció de cursos, activitats i tallers específics en el marc del Pla de Formació Anual amb l'objectiu d'oferir als col·legiats i les col·legiades accés a les novetats que es produeixen en les diferents àrees de la Psicologia, així com per a consolidar i compartir coneixements que poden servir en el desenvolupament de la praxi diària. Durant 2018 es varen oferir 168 hores de formació de les quals es varen beneficiar un total de 654 persones.

-Implementació de serveis. Cada any, el Col·legi tracta de millorar i implementar els serveis que ofereix als col·legiats i col·legiades, tant de gestió pròpia, com a través de convenis amb administracions, entitats i empreses.

-Defensa de la identitat i la imatge de la professió.Accions orientades a consolidar el paper i estatuts que des del Col·legi s'entén que han d'ocupar la nostra professió i a delimitar amb rotunditat els àmbits i competències que li corresponen de forma exclusiva. En aquest context, el degà va explicar també la campanya de precol·legiació que s'ha posat en marxa amb la finalitat d'afavorir la cohesió del col·lectiu professional des de la base, donant a conèixer els valors de la institució al col·lectiu d'estudiants i propiciant el seu accés a la família de professionals de la Psicologia de les Illes.

En un altre ordre de qüestions, Javier Torres va detallar també les dades més destacades referides al Servei d'Orientació al Psicòleg/oga (SOAP), que va atendre un total de 187 demandes; a la Comissió Deontològica del COPIB, que va gestionar la instrucció de 20 casos, i a la Comissió de Recursos, que va gestionar i va resoldre 4 casos.

Així mateix, les persones presents varen ratificar l'acord adoptat per la Junta de Govern al desembre de 2018, pel qual va quedar aprovat el Reglament Marc de Seccions Professionals del COPIB, una iniciativa que té l'objectiu d'afavorir una participació més activa dels/de les col·legiats/des en el funcionament del Col·legi.

Durant la sessió, els assistents varen votar i varen aprovar els comptes de la institució per a 2019, després que el tresorer Joan Antoni Sancho fes balanç de la situació econòmica del COPIB. Així mateix, es va acordar aplicar un increment del 4% de la quota col·legial, que romania congelada des de desembre de 2017.

La informació relacionada en la memòria d'activitats, així com l'activitat desenvolupada per totes les vocalies, estarà disponible en breu per a la seva consulta al web del COPIB.