El COPIB celebra la seva Assemblea General Ordinària

Publicat el 9 de Maig de 2018

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) va celebrar el passat 19 de març la seva Assemblea General Ordinària amb l'objectiu d'oferir als/les col·legiats/des un resum detallat de les activitats desenvolupades per la Junta de Govern i fer balanç de l'exercici 2017.

Acompanyat pels membres de la Junta de Govern, el degà Javier Torres va traslladar als assistents informació sobre les dades més rellevants del funcionament del col·legi i el treball desenvolupat per l'equip, en correspondència amb 4 eixos estratègics d'actuació:

  • - Organització i estructura col·legial. Accions orientades a garantir la presència i participació del col·legi en les diferents Institucions i entitats rellevants per a la professió (reunions, convenis, grups d'estudi, col·laboracions, assessorament, etcètera).
  • - Formació. Promoció de cursos, activitats i tallers específics en el marc del Pla de Formació Anual amb l'objectiu d'oferir als col·legiats i les col·legiades accés a les novetats que es produeixen en les diferents àrees de la Psicologia, així com per consolidar i compartir coneixements que poden servir en el desenvolupament de la praxi diària.
  • - Implementació de serveis. La Junta de Govern realitza un esforç important any rere any per tal d'oferir als col·legiats i col·legiades nous serveis, tant de gestió pròpia del Col·legi, com mitjançant convenis amb administracions, entitats i empreses. L'exemple més recent és la incorporació del servei de Docimoteca, que posa a disposició del col·lectiu de col·legiats el material d'avaluació psicològica de TEA Ediciones i l'Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS perquè pugui ser consultat mitjançant un servei de préstec dels tests més rellevants i de les novetats que sorgeixin en el mercat.
  • - Defensa de la identitat i la imatge de la professió, dirigint els esforços a consolidar el paper i estatuts que des del Col·legi s'entén que ha d'ocupar la nostra professió i a delimitar amb rotunditat els àmbits i competències que li corresponen de forma exclusiva. En aquest context, el degà va explicar també la campanya de precol·legiació que s'ha posat en marxa per tal d'afavorir la cohesió del col·lectiu professional des de la base, fent conèixer els valors de la institució al col·lectiu d'estudiants i propiciant el seu accés a la família de professionals de la psicologia de les Illes.


En un altre ordre de qüestions, Javier Torres va detallar també les dades més rellevants referides al Servei d'Orientació al Psicòleg/a (SOAP), a la Comissió Deontològica del COPIB i a la Comissió de Recursos.

Així mateix, l'Assemblea va ratificar el nomenament d'Ana Pallás com a nova membre de la Junta de Govern del COPIB com a vocal d'Eivissa i Formentera en substitució de Minaya Benavente, que aquest any ha renunciat per motius personals a continuar en el càrrec. Durant la sessió també es va procedir a aprovar els comptes de la institució. El tresorer Joan Antoni Sancho va fer balanç de la situació econòmica del COPIB, explicant de manera detallada tots els conceptes de despeses i ingressos de l'any passat abans de procedir a l'aprovació dels comptes de l'exercici 2018.

La informació relacionada en la memòria d'activitats, així com l'activitat desenvolupada per totes les vocalies, està disponible per consulta al web del COPIB.