El COPIB assisteix a la presentació del projecte liderat per les Illes Balears per crear una xarxa de comunitats autònomes lliures de prostitució i tràfic de dones

Publicat el 31 de Març de 2021

La vocal d'Igualtat i Gènere i subsecretària de la Junta de Govern del COPIB, Ana María Madrid, va participar el passat 24 de març en la reunió convocada pel Govern de les Illes Balears per a donar a conèixer el projecte el projecte «Xarxa de comunitats autònomes per una vida lliure de violència per a les dones en contexts de prostitució i l'eliminació del tràfic i l'explotació sexual infantil i adolescent», en una reunió de la Comissió de Seguiment del Pla Autonòmic per a la Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'Explotació Sexual i l'Abordatge de la Prostitució.

Aquest projecte, liderat per les Balears, compta amb la participació d'altres set comunitats autònomes i de la ciutat autònoma de Melilla, i té com a objectiu donar una resposta integral a les dones víctimes de tràfic, dones en contexts de prostitució i víctimes d'explotació sexual infantil i adolescent, per a acompanyar-les i oferir-los garanties per a un projecte de vida propi fora de l'àmbit de la prostitució.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, va traslladar els detalls del projecte als membres de la Comissió de Seguiment. Durant la seva intervenció, la presidenta va reivindicar el lideratge de la comunitat autònoma en un programa «ambiciós i integral, que comprèn tots els àmbits i implica a tota la societat en l'eliminació d'una realitat que ens hauria d'avergonyir del fet que continuï existint».

Armengol va explicar que ja s'han creat taules de treball de persones expertes perquè «quan el Govern d'Espanya aprovi el projecte ens puguem posar a treballar immediatament», ja que «cada dia que passa és un dia més en l'infern que moltes d'aquestes dones viuen en mans dels seus explotadors».

La iniciativa consta de tres blocs d'actuació i preveu el rescat i l'atenció de 2.500 dones en situació de prostitució en totes les comunitats autònomes, a les quals s'oferirà un paquet de recursos per a ajudar-les a restituir el seu projecte de vida. Suport i acompanyament psicològic i jurídic, formació, orientació sociolaboral, atenció a les seves filles i fills, ajuda d'accés a l'habitatge i oportunitats de treball són algunes de les mesures previstes.

Aquest rescat es complementarà amb un pla orientat a generar un canvi de valors en la nostra societat. D’aquesta manera, es preveuen accions per a la sensibilització, la conscienciació i la formació, amb campanyes destinades a la ciutadania i també als homes prostituidors. Els joves seran un dels col·lectius prioritaris d'aquestes campanyes, ja que l'accés primerenc a la pornografia ha tergiversat la seva visió de la sexualitat, amb una imatge de dones sotmeses o agredides, fins i tot abans d'arribar a mantenir relacions.

El projecte preveu la realització d'estudis i recerques, així com iniciatives educatives i d'educació afectivosexual, i treball amb professionals de diferents àmbits per a la identificació i l'abordatge de l'explotació sexual infantil i adolescent. Finalment, també es preveu l'estudi de la normativa existent i bones pràctiques legislatives i propostes per a combatre el tràfic i la prostitució, del qual es derivaran tota una sèrie de propostes normatives.

Amb quatre anys de durada i un pressupost de més de 38 milions d'euros, aquest projecte sorgeix a partir de l'elaboració d'un estudi encarregat per l'Institut Balear de la Dona que mostra la realitat de la prostitució a les Balears, en el qual varen participar entitats com Casal Petit o Creu Roja, diverses institucions de les Balears i el Grup d'Estudi de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB), així com professionals de diferents àmbits com el jurídic, la sociologia, l'antropologia, la psicologia, i el treball social o sanitari.

Aquest estudi va posar de manifest que gairebé nou de cada deu dones deixarien la prostitució si trobassin un treball i poguessin regularitzar la seva situació, que dues de cada tres dones prostituïdes ho fan per mantenir la seva família, o que entre el 30% i el 50% de les persones en situació de prostitució han estat víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. Aquestes dades, unides als elevats índexs de violència soferta per les dones en situació de prostitució, han posat de manifest la necessitat d'oferir un projecte ambiciós i integral per al rescat d'aquestes dones i per a combatre l'esclavitud del segle XXI.

El projecte s'ha presentat al Govern espanyol per a la seva possible inclusió entre les iniciatives que seran finançades pel fons europeu EU Next Generation. Aquest fons preveu fer costat a projectes innovadors i transformadors de la societat, amb esment especial a les seves implicacions socials, com per exemple l'atenció a col·lectius especialment vulnerables, a les desigualtats, al foment d'oportunitats i a la lluita per la igualtat entre dones i homes.

A més del COPIB, en la reunió varen participar representants de l'Executiu autonòmic, de la Delegació del Govern d'Espanya, dels consells insulars, dels ajuntaments que tenen taula de treball sobre prostitució, de la FELIB, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, d'entitats del tercer sector que treballen amb persones prostituïdes, de col·lectius feministes, de la UIB, i del Col·legi d'Advocats i de la Fiscalia.