El COPIB acull la presentació de l'estudi sobre les condicions laborals dels professionals de la psicologia en l'àmbit social de les Illes Balears

Publicat el 11 de Juliol de 2019

La seu del COPIB va acollir dijous passat 20 de juny, la presentació de la recerca realitzada per els/les integrants del Grup de Treball d'Intervenció i Atenció Psicològica en l'Àmbit Social del Collegi, que posa sobre la taula les diferències que existeixen davant la falta d'un conveni únic que reguli les seves funcions.

María de la Ascensión Álvarez Molina, coordinadora d’aquest grup de treball, va presentar les conclusions de l'estudi, el principal objectiu del qual era reunir informació laboral sobre la realitat laboral dels/de les professionals amb llicenciatura de Psicologia que treballen en l'àmbit de la Comunitat Autònoma realitzant funcions pròpies de la psicologia de la intervenció social. Les dades es varen obtenir a través d'una enquesta online realitzada entre gener i abril de 2017 i dirigida a totes les administracions públiques, serveis, empreses privades, entitats, associacions, fundacions i agents implicats perquè els professionals hi poguessin participar voluntàriament. Finalment, varen participar-hi 103 professionals amb estudis universitaris de Psicologia, dels quals 86 realitzen funcions pròpies i estan contractats com a psicòlegs/ogues en l'àmbit social.

Els resultats de l'estudi, segons va indicar Álvarez Molina, revelen que les condicions laborals dels psicòlegs i psicòlogues que treballen en l'àmbit social no són homogènies. Les empreses apliquen diferents convenis segons la seva conveniència. La bretxa entre professionals contractats en l'administració pública i el sector privat és notable. Hi ha desconeixement sobre drets laborals i convenis aplicats.

De manera general, les condicions laborals d'aquests/es professionals es caracteritzen pels següents aspectes: Externalització dels serveis socials, precarietat laboral, falta de provisió de professionals de la psicologia, falta de corporativisme i insatisfacció amb el treball realitzat.

A partir de les conclusions de l'estudi, la coordinadora del treball va referir tota una sèrie de propostes de millora per a la seva consideració: fer una tasca pedagògica per a augmentar el grau de coneixement de les condicions laborals dels/de les psicòlegs/ogues; fomentar la collegiació i augmentar la implicació i participació en grups de treball del COPIB; defensar el rol del professional de la psicologia en els llocs de treball; definir i donar a conèixer, al costat d'altres collegis estatals, el perfil i funcions del psicòleg/oga de la intervenció social; arribar a convenis de collaboració amb collegis professionals relacionats amb l'àmbit social (Treball Social i Educació Social); i realitzar una anàlisi més detinguda d'aquestes pràctiques des del COPIB com a entitat que treballa per les condicions òptimes i de qualitat del collectiu de professionals de la psicologia.

María del Diego Barquín, vocal de Psicologia de la Intervenció Social del COPIB, va presentar l'acte.