El COPIB acull la presentació de les propostes estratègiques del GEPIB als partits polítics per avançar en la sensibilització, protecció i assistència a les víctimes de la prostitució i el tràfic de persones

Publicat el 14 de Maig de 2019

El COPIB va acollir el passat divendres, dia 3 de maig, la presentació als representants de les diferents formacions polítiques de les Balears del documento elaborat pel Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), dependent de la Universitat dels Illes Balears (UIB), que recull les propostes i línies estratègiques que considera necessari impulsar per avançar en la sensibilització, protecció i assistència a les víctimes de la prostitució i la tracta en la comunitat autònoma.

L'acte, que va tenir lloc a la sala d’actes del Col·legi, membre integrant del GEPIB, va culminar amb la signatura d'un acord de mínims per part dels representants dels diferents partits que segella el seu compromís per promoure una actuació pública coordinada i eficaç en aquesta matèria durant els propers 4 anys. En concret, han signat l'acord Silvia Cano (PSIB), Rosa Cursach (Més), Sonia Vivas (Podem Illes Balears) i Lina Pons (El PI-Proposta per les Illes). PP i Cs no varen enviar cap representant.

El degà del COPIB, Javier Torres, va explicar que les propostes recollides en el document són el resultat del treball desenvolupat per l'equip al llarg d'aquesta legislatura i estan orientades principalment a promoure una major sensibilització social i educativa en la matèria; afavorir recursos per a la inserció professional, així com suport econòmic i de formació. Torres va destacar que “l’Estat espanyol es el tercer país d’Europa amb més demanda de sexe. Prop de 50.000 persones són objecte de tracta a l’any al nostre país, de les quals 80% són immigrants. Hem de treballar no només en la protecció d’aquestes dones, entre les quals també hi ha menors, sinó també en la prevenció”, va senyalar.

L’acte va comptar també amb la presència del doctor, investigador i coordinador del GEPIB, Lluís Ballester, la doctora Valentina Milano, membre del grup; Ana Maria Madrid, vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere de la institució col·legial, així com representants de les distintes entitats que formen part del grup d’investigació. Entre d’altres, Belén Matesanz, coordinadora de Metges del Món; Magdalena Alomar, coordinadora de Casal Petit, i Paloma Martín, investigadora de la UIB, que foren les encarregades de llegir les propostes.

PROPOSTES DEL GEPIB EN MATÈRIA DE PROSTITUCIÓ I TRATA

1.Adoptar mesures de sensibilització, des d'una perspectiva de drets humans, destinades a la ciutadania sobre el fenomen de la prostitució i del tràfic amb fins d'explotació sexual, amb l'objectiu últim de reduir la demanda de prostitució i el fenomen subjacent de la tracta de persones i promocionar la igualtat de gènere.

2.Promoure en l'àmbit educatiu formal i informal l'educació afectiu-sexual i emocional des d'edats primerenques i molt especialment en educació secundària, per conscienciar sobre la violència i l'explotació que caracteritzen la prostitució. En aquest context, aportar solucions al greu problema que suposa l'accés dels menors a plataformes de prostitució i pornografia a internet.

3.Destinar recursos i promoure programes efectius per a la inserció sociolaboral i autonomia econòmica del col·lectiu, per fer possible la sortida de la prostitució -tant a persones en situació administrativa regular com irregular- i evitar el fenomen actual de tornada a la prostitució 01:00 vegada esgotats els recursos d'acompanyament a curt-mig termini (1 o màx. 2 anys) que ofereixen les entitats especialitzades.

4.Promoure espais territorials de coordinació i treball en xarxa entre els serveis de l'administració i les entitats socials, a partir del diagnòstic de la situació.

5.Garantir el suport econòmic i institucional a les entitats socials que atenen persones en situació de tràfic o prostitució.

6.Proporcionar formació inicial / permanent en matèria de prostitució i de tràfic amb fins d'explotació sexual a tots els professionals que puguin entrar en contacte amb el col·lectiu: policia, serveis socials i de salut, serveis d'atenció als menors, etcètera.

7.Destinar recursos econòmics i humans per a la protecció, assistència i recuperació emocional i psicològica del col·lectiu especialment per a les víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual.

8.Oferir solucions perquè es proporcioni una atenció integral també a les víctimes de tracta amb altres fins d'explotació (per exemple, explotació laboral, fins i tot en el sector domèstic, explotació en la mendicitat, explotació per a extracció d'òrgans, etcètera), ja que en l'actualitat la comunitat autònoma no té protocols d'actuació i de recursos per atendre aquests col·lectius que es troben desprotegits i desatesos.

9.Donar suport a la investigació i elaboració de diagnòstics actualitzats sobre el fenomen de la prostitució a les Balears, amb especial èmfasi en:

a) La situació de les persones que exerceixen la prostitució i les seves necessitats en termes d'atenció i inserció sociolaboral

b) El perfil dels prostituïdors.

10. Evitar normatives reguladores de l'espai públic que criminalitzin les persones en situació de prostitució.

11. Ja que moltes d'aquestes mesures -encara que no totes- estan recollides en el Pla i el Protocol Autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i nenes amb fins d'explotació sexual i l'abordatge de la prostitució a les Illes Balears, prioritzar, implementar i assegurar la dotació econòmica dels mateixos.

El Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB) es va constituir l'any 2003 amb l'objectiu de promoure l'estudi, el debat, la formació i la sensibilització de l'opinió pública sobre la realitat que envolta a la prostitució; avaluar i elevar propostes polítiques públiques; promoure la formació de professionals de diversos àmbits; realitzar publicacions i estudis periòdics i promoure tot tipus d'actuacions orientades a aquests fins. L'eix transversal de totes aquestes accions que s'han realitzat i es continuen promovent són el treball en xarxa i els acords per consens en totes i cadascuna de les accions que es duen a terme.

Actualment el GEPIB està integrat per representants d'entitats públiques i organitzacions socials i de la salut com la Universitat de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), l'Institut Balear de la Dona, l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Creu Roja, Metges el Món i Fundació de Solidaritat Amaranta, entre d'altres professionals.