El Congrés aprova la Llei de Salut Pública per la qual s'aprova la Professió Sanitària Generalista de Psicòleg/oga

Publicat el 23 de Setembre de 2011

Ahir, dijous 22 de setembre, es produïa, en el Ple del Congrés dels Diputats, amb el suport de tots els grups polítics, l'aprovació definitiva de l'esmena a la Llei de Salut Pública (Esmena Transaccional núm. 126, relativa al Projecte de Llei General de Salut Pública, Disposició addicional -nova- Regulació de la psicologia en l'àmbit sanitari), per la qual es crea la professió sanitària generalista de psicòleg (denominada Psicòleg General Sanitari).

 

A partir del moment que la Llei sigui publicada en el BOE al llarg de les pròximes setmanes, aquesta entrarà en vigor i la psicologia contarà ja amb dos tipus de professionals sanitaris, els especialistes en Psicologia Clínica i els Psicòlegs Generals Sanitaris.

 

La psicologia està d'enhorabona, ja que amb la ratificació d'aquesta esmena es dóna resposta a una demanda que tant el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, com la Conferència de Degans de Facultats de Psicologia, han vingut formulant des que quedés exclosa de la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), fa ja 8 anys.

 

De moment, es prorroga durant tres anys el procediment establert en la disposició addicional sisena de la Llei d'Economia Social, que possibilita que els psicòlegs que acrediten complir uns requisits específics puguin inscriure les seves consultes de psicologia com centres sanitaris o incorporar-se com professionals a la cartera de serveis d'altres centres sanitaris.

 

Des de la Junta del COPIB us anirem informant sobretot el relacionat amb aquesta llei.