Edició quarantena Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD)

Publicat el 15 de Octubre de 2019

El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització científico professional dels/de les psicòlegs/gues col·legiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, etcètera).

Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/noves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 40 edicions realitzades al llarg d'aquests 10 anys, revisades i actualitzades. Si ja has realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitges, pots realitzar també la 2a edició actualitzada.

Els cursos del FOCAD s'adscriuen a una, o diverses Divisions Professionals del Consell General de la Psicologia, de manera que seran vàlides a l'hora de sol·licitar passar de ser membre ordinari a membre titulat (antics acreditats) d'aquestes Divisions.

A continuació vos presentam la QUARANTENA EDICIÓ 2019, amb els materials que et pots descarregar i imprimir per al seu estudi, a través del web oficial del FOCAD https://www.focad.es/, mitjançant clau personalitzada (núm. de col·legiat/da i NIF personal), tal com s'indica en l'espai d'ajuda.

Des del 16 d'octubre de 2019 fins al 6 de gener de 2020, podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superat, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ FOCAD

 • -INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA IMMEDIATA AMB DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 • -PERSPECTIVA DE GÈNERE EN PSICOLOGIA
 • -AUTODETERMINACIÓ DE JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els/les nous/ves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

 • -JUSTÍCIA RESTAURATIVA I MEDIACIÓ
 • -LA SELECCIÓ DE PERSONAL I LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN LES ORGANITZACIONS
 • -AMBIENT I INFÀNCIA
 • -CUIDADORS DE GENT GRAN DEPENDENT
 • -VIOLÈNCIA CAP A LES DONES AMB DISCAPACITAT O DIVERSITAT FUNCIONAL

FOCAD PER A DIVISIONS

De manera permanent, pots accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les Divisions. Recorda que només tendràs accés als cursos de la Divisió a la qual pertanyis. Qui desitgi fer els cursos del FOCAD per a les Divisions haurà de sol·licitar, de manera gratuïta, la seva incorporació a aquestes.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

 • -PROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)
 • -LA NORMA UNE-ISO 10667

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

 • -INFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL
 • -FONAMENTS DE CRIANÇA POSITIVA

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l'Activitat física i de l'Esport

 • -COM SER COMPETENT COM A PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA DE L'ESPORT?
 • -PSICOLOGIA DE L'ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS
 • -ASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

 • -GIR TRANSDIAGNÒSTIC I TORNADA DE LA PSICOPATOLOGIA: PROPOSTA D'UNA INTEGRACIÓ EXISTENCIAL-CONTEXTUAL
 • -TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL
 • -TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

 • -PERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA
 • -REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA AL CAMP CLÍNIC
 • -TRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

 • -VALORACIÓ FORENSE DEL DANY PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 • -LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

FOCAD per a Divisió d’Intervenció Social

 • -LA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ
 • -LA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA