Dia Mundial de la Salut Mental: El COPIB destaca la importància de l'entorn psicosocial com a factor protector per a prevenir la conducta suïcida

Publicat el 10 de Octubre de 2019

• Els professionals de la Psicologia de les Illes afirmen que la presència, suport i comprensió de familiars, amics i afins poden ser decisius perquè una persona amb idees suïcides no prengui una decisió dràstica i “connecti amb la vida”.

• Aposta per incorporar a les estratègies previstes en el Pla autonòmic de Salut Mental més accions formatives i informatives que permetin conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta problemàtica i com la seva manera d'actuar pot ser clau per a salvar vides.

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental el dijous 10 d'octubre, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) destaca la importància de l'entorn psicosocial com a factor protector per a prevenir el suïcidi. Els professionals de la Psicologia de les Illes afirmen que la presència, suport i comprensió de familiars, amics i afins poden ser decisius perquè una persona amb idees suïcides no prengui una decisió dràstica i “connecti amb la vida”. Per aquest motiu, aposta per incorporar a les estratègies d'actuació per a la prevenció del suïcidi previstes en el Pla de Salut Mental de les Illes Balears més accions de caràcter formatiu i informatiu que permetin conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta problemàtica i com la seva implicació i la seva manera d'actuar poden ser clau per a salvar vides.

Sota el lema ‘Connect@ amb la vida’, l'OMS i organitzacions com la Confederació de Salut Mental Espanya tornen a posar el focus en la problemàtica del suïcidi en el Dia Mundial de la Salut Mental, per a conscienciar de la magnitud d'aquesta problemàtica especialment a la ciutadania i a les institucions implicades en la salut pública sobre el que podem fer per a prevenir-lo i sobre la necessitat de disposar de recursos i suports suficients que permetin oferir una atenció adequada a la persona que està en risc de suïcidi.

En aquest sentit, el COPIB posa èmfasi en la importància d'afavorir un entorn psicosocial sensibilitzat. “És molt important que la societat sàpiga que el nostre grau d'implicació personal és fonamental per a prevenir el suïcidi. Sabem que el suport social és un factor protector en qualsevol procés de malaltia i trastorn mental i ho és encara més en persones amb el risc de suïcidi. Tenir un entorn psicosocial sensibilitzat (família, amics, persones reunides) que actuï com a contenidor oferint suport i comprensió a la persona que està immersa en un gran sofriment pot ajudar-lo a sentir que no està tota sola i trobar un espai per a ventilar les seves emocions, expressar el que sent perquè no es quedi pressionant a nivell intern”, assegura La vocal de Psicologia Clínica del COPIB, Mariona Fuster.

La prevenció de la vulnerabilitat psicosocial respecte al suïcidi comença per conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre què podem fer de manera individual i com a col·lectiu. “Som conscients que les famílies no són professionals de la salut i no han de fer de psicòlegs ni de terapeutes dels seus familiars o persones conegudes”, assenyala Fuster. “Es tracta que aquelles persones que tenen a un familiar o algú del seu entorn que està en risc de suïcidi puguin identificar els senyals i sàpiguen que més que mai la seva presència i suport serà un factor protector que pot ajudar a salvar la vida d'aquesta persona”. La vocal de Psicologia Clínica del COPIB recorda que les persones que estan vivint una depressió tenen enormes dificultats a l'hora d'activar-se i moure's pot marcar la diferència. “A vegades pot ser tan senzill com entendre aquest estat d'inacció i convertir-se en agent mobilitzador del canvi que necessita la persona per a reconnectar-se a la vida, amb petits gests com no insistir que ha d'acudir al metge, sinó acompanyar-lo o no dir-li que ha de sortir més, sinó anar a cercar-lo per a sortir amb algun pretext”, explica.

Per a la vocal de Psicologia Clínica del COPIB treballar en la desestigmatització de la malaltia mental és un altre factor indispensable perquè el patiment secundari que respon als prejudicis de l'entorn i a la falta de sensibilització sobre el suïcidi i les malalties mentals en general “condueix a l'aïllament de les persones afectades, especialment en l'edat adolescent i jove quan l'autoconcepte i l'autoestima comencen a desenvolupar-se i qualsevol impacte negatiu sobre la mateixa pot derivar en problemes emocionals majors i en el pitjor dels casos en el suïcidi”. Per descomptat, “també cal bandejar falsos mites com que si es parla de suïcidi es produeix un efecte cridada i augmenta el risc de comportament autolític”. Darrere de cada persona amb idees suïcides es troba un dolor psicològic profund que li duu a pensar que llevar-se la vida és l'únic recurs que li queda. “El silenci, ocultar el suïcidi, contribueix al fet que persisteixi l'estigma i impedeix que les persones que sofreixen directa o indirectament les seves conseqüències verbalitzin els seus sentiments i puguin rebre l'atenció adequada”, assenyala.

Per tot això, els professionals de la Psicologia de les Illes defensen la necessitat de promoure més accions orientades a la prevenció psicosocial de la conducta suïcida, al mateix temps que es desenvolupen noves propostes d'intervenció i de formació dels professionals de la salut en la detecció, maneig inicial de les persones amb risc suïcida i la seva derivació als serveis especialitzats. Així mateix insisteix en la necessitat de millorar la intervenció en l'àmbit sanitari, dotant de professionals de la psicologia al servei d'atenció primària perquè puguin atendre les necessitats immediates de les persones que puguin acudir cercant ajuda a aquest nivell, i sobretot treballar en la sensibilització ciutadana, per a erradicar tabús i destruir falsos mites que existeixen entorn al suïcidi.