Declaració institucional del COPIB amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

Publicat el 25 de Novembre de 2011

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

 

Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) reitera un any més la seva condemna contra qualsevol tipus de violència i desigualtat que sofreixen les dones.

 

L'assassinat i la violència física contra les dones és la manifestació més visible i dramàtica de les diferents formes d'injustícia i desigualtat que pateixen les dones. En els inicis del segle XXI cal seguir denunciant que la violència simbòlica, psicològica i física sobre les dones té un caràcter universal. Es tracta d'un problema global que adopta diferents cares als diferents països (abusos, violacions massives en temps de guerra o crisis humanitàries, tracta, lapidacions, feminicidis, reclusió…), però en tots els casos és un símptoma inequívoc que es manté un sistema de relació entre sexes basat en la dominació i subordinació de les dones.

 

Aquest sistema patriarcal està profundament arrelat en les societats i en la seva ciutadania, són idees, actituds i comportaments que es transmeten de generació en generació, que formen part de la cultura i de la conformació de les identitats personals, que interioritzen i normalitzen que la posició de *dominància masculina i de submissió femenina és “natural”.

 

El camí de l'eradicació de la violència és llarg i no mancat d'obstacles, no és suficient amb la visibilització i participació de les dones en tots els àmbits de la societat, amb la sensibilització de la població, és necessari no baixar el nivell d'alerta i seguir invertint en recursos i possibilitats perquè les dones puguin abandonar els escenaris on són victimitzades i els homes puguin avançar en la transformació d'una masculinitat masclista, que oprimeix i destrueix les bases de la convivència.

 

Acabar amb la violència exigeix la implicació de tots els agents socials, polítics, institucionals, econòmics i cívics, de manera que en tots els camps es fomentin les pràctiques d'igualtat i es rebutgin fermament totes les pràctiques discriminatòries i abusives. És necessari continuar avançant en el desenvolupament i coordinació de mesures i recursos de prevenció, protecció i atenció a dones víctimes de violència. Sense oblidar que per avançar, és necessari dissenyar i desenvolupar accions i recursos concrets i eficaços que es dirigeixin a corregir la causa del problema: una socialització i model patriarcal de masculinitat masclista.

 

És el moment d'exigir un desenvolupament més ambiciós de la Llei Integral contra la Violència de Gènere i Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes en camps com l'educació, formació dels professionals, publicitat i sensibilització.

 

Per això, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears assumeix un posicionament actiu en el rebuig i condemna de qualsevol forma de violència contra les dones, es compromet amb la prevenció i atenció a dones víctimes i se suma a totes les institucions i organitzacions ciutadanes que commemoren aquesta data amb l'objectiu de denunciar, solidaritzar-se i enfortir-se enfront de la violència de gènere.

 

Fernando Rivera Fernández

Vocalia de Psicologia d'Igualtat i Gènere