Declaració institucional del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, 25 de novembre de 2019

Publicat el 25 de Novembre de 2019

Els avanços en matèria d'igualtat i la lluita contra la violència de gènere en els últims temps són innegables i, com a societat, hem de felicitar-nos pel treball realitzat en aquest sentit, perquè és molt el camí avançat si tiram la vista enrere. La Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere compleix quinze anys el mes vinent de desembre, amb la qual cosa el temps transcorregut és menor que una generació. És important tenir això en compte, perquè sovint llançam una mirada pessimista sobre aquest assumpte, encoratjada pel constant degoteig de dones assassinades, de menors agredides/ts, de l'increment de denúncies, i és inevitable la sensació d'arribar tard per a massa dones, nins i nines que pateixen l'impacte de la violència masclista en el seu dia a dia.

Per això, en aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'adhereix al manifest del Consell General de la Psicologia, per a assenyalar l'important avanç que ha suposat la legislació per a la protecció i l'acompanyament de les víctimes de la violència de gènere, al mateix temps que trasllada la importància de continuar avançant en mesures que afavoreixin l'erradicació total de les violències contra les dones, així com la millor protecció d'aquelles que sofreixen el maltractament per la seva condició de dones.

Com a professionals de la psicologia manifestam el nostre total rebuig a qualsevol forma de violència exercida contra la dona, ja sigui psicològica, física o sexual, i volem traslladar tot el nostre suport, afecte i solidaritat a les famílies i persones reunides a les víctimes de la violència de gènere, que ha costat la vida a almanco 51 dones i 3 menors en 2019, i que ha deixat a 43 nins i nines orfes com a conseqüència d'aquests assassinats.

Una de les modificacions que urgeix adoptar és l'adaptació de la normativa en matèria de violència de gènere al Conveni d'Istanbul, considerat el marc jurídic més complet per a combatre la violència contra nines i dones, i que va ser ratificat per Espanya en 2014, ja que al nostre país només es té en compte la iniquitat de gènere en la violència en l'àmbit de la parella o exparella. Però les implicacions del gènere van més enllà, com va reconèixer el propi Tribunal Suprem en la sentència per l'agressió sexual dels San Fermines de 2016, perpetrada per cinc homes coneguts com "La manada", que recollia en el seu dictamen final: "Els anomenats delictes sexuals han estat un exponent clar de la funció de les normes jurídiques en la recreació dels estereotips i rols socials que han definit durant segles la distribució desigual de drets i obligacions, discriminant les possibilitats de les dones".

El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, sempre que compti amb la necessària dotació pressupostària, és un instrument idoni per a promoure la necessària perspectiva de gènere que reclama en aquest extracte el Tribunal Suprem i que ha de traslladar-se a tots els serveis públics (sanitat, educació, justícia, serveis socials…), per a evitar que es continuï permetent la històrica discriminació que ha sofert la meitat de la població. Un document que recull com un dels eixos clau l'educació, perquè sense una aposta decidida per treballar la igualtat amb els nins i les nines, per la implantació de la coeducació en tots els centres escolars, per desmuntar els mites i creences que sustenten el masclisme en la nostra societat, sense tot això no aconseguirem exterminar el maltractament i la violència contra les dones.

La psicologia és l'àmbit científic-professional més apropiat per a liderar aquesta labor preventiva, ja que ens situam en l'àmbit dels prejudicis, les creences, les emocions i les conductes, pròpies del nostre perfil professional; un perfil que no hauria de trigar a incorporar-se als equips dels centres educatius de primària i secundària. Construïm des del treball amb el sistema educatiu com a base estenent-lo a tots els serveis públics una societat més equitativa, més justa, en la qual dones i homes, nines i nins, puguem desenvolupar-nos en llibertat.

Junta de Govern del COPIB
25 de novembre de 2019