COVID-19. Recomanacions a tenir en compte en benefici de la població infantojuvenil

Publicat el 7 de Maig de 2020

A continuació vos feim arribar la carta que la Divisió d'Educativa del Consell General de la Psicologia (CGP) ha traslladat a tots els COPs amb les accions que recomanen que tenguem en compte en benefici de la població infantojuvenil arrel d’aquesta excepcional situació que estam vivint.

Així mateix, vos informam que, així com el CGP ens ha recomanat, hem fet arribar a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears la carta amb les consideracions que es detallen.

Trobareu, a més, un enllaç amb accés al web de la Divisió on disposau de tot el material que al llarg d'aquestes setmanes s’ha generat des de les diferents CCAA.

Per accedir a les recomanacions de la Divisió, clicau aquí.