CONVOCATÒRIA PIR 2013-2014 PER A PSICÒLEGS/GUES

Publicat el 25 de Setembre de 2013

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de 23 de setembre del 2013 ha publicat l'Ordre SSI/1695/2013, de 12 de septiembre per la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives 2013 per a l’accés a l’any 2014, a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics i altres graduats/llicenciats universitaris de l’àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física. En aquesta ocasió, l'oferta final de places per a psicòlegs PIR és de 130 (128 corresponen a unitats docents de psiquiatria i salut mental adscrites a hospitals de titularitat pública i 2 places a unitat de psiquiatria i salut mental privada), la qual cosa suposa un augment de 2 places pel que fa a la convocatòria anterior (un 1,5% mes). Els aspirants a les places hauran de presentar, juntament a una sèrie de documents, el model 790 de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxa de drets d'examen", degudament emplenat, signat i validat per l'entitat bancària, que es troba disponible de manera gratuïta a l’annex II de la convocatòria PIR. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 d'octubre de 2013. Segons la informació facilitada en el BOE, la data per a la celebració dels exàmens s'ha fixat per al dissabte 1 de febrer de 2014, l'assignació de places s'efectuarà a partir del 8 d'abril del 2014 i la incorporació de residents està prevista entre el 20 i 21 de maig del 2014. Totes les persones interessades poden accedir a la convocatòria de l'Ordre publicada en el BOE a través del següent enllaç: Ordre SSI/1695/2013, de 12 de setembre, per la qual s'aprova la convocatòria de proves selectives 2013 per a l'accés l'any 2014, a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.