Convocatòria de Borsa de Treball de Psicòlegs Clínics de la Gerències d'atenció Primària de Mallorca

Publicat el 27 de Febrer de 2012

CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL DE PSICÒLEGS CLÍNICS DE LA GERÈNCIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA

 

Com a molts de vosaltres ja sabreu, el passat 15 de febrer es va publicar la convocatòria per establir una llista única de psicòlegs clínics destinada a la cobertura de futures interinitats i substitucions, borsa de feina que es mantenia tancada des de l’any 2005.

 

El barem d’aquesta convocatòria mantenia una sèrie d’irregularitats conforme a allò establert a la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries i, per tal motiu, es va demanar una entrevista amb el sotsdirector assistencial d’Atenció Primària de Serveis Centrals de l’Ib-Salut, Fernando García Romanos, per tal de solucionar-les. 

 

En aquesta reunió, que va tenir lloc el passat 22 de febrer, un representant del COPIB i una delegada de psicologia del CEMSATSE, varen poder manifestar les propostes de modificació de les irregularitats detectades, les quals varen ser compreses i acceptades pel dirigent de l’Ib-Salut. Per aquest motiu, amb data 24 de febrer, es va publicar en el tauler d’anuncis de la Gerència d’Atenció Primària, la diligència de la modificació de la convocatòria i el nou barem de la borsa de treball de psicòlegs especialistes en psicologia clínica.

 
Donat que des d’aquest moment s’obre un nou termini de presentació d’instàncies per a la cobertura d’aquesta borsa, vos animan a que vos hi presenteu.

 

 

Documents:


BAREMO DE PSICÓLOGOS ESPECIALISTAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

 

DILIGENCIA PSICÓLOGOS CLÍNICOS

 

COVOCATORIA BORSA PSICÒLEGS CLÍNICS