Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

Publicat el 27 de Febrer de 2012

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB)

 

 

 

Per acord de la Junta de Govern del

Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears en la seva reunió

de dia 20 de febrer de 2012 se convoca Assemblea General Ordinària

 

Dia: Dilluns, 26 de març de 2012.

Hora: 20’00 h. en 1ª convocatòria i 20’30 h. en 2ª convocatòria.

Lloc: Seu del COPIB. C/ Manuel Sanchís Guarner, 1. 07004 Palma.

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior.

 

2.- Presentació de les activitats dutes a terme durant l’any 2011.

 

3.- Lectura, deliberació i aprovació, si és procedent, de la liquidació dels comptes d’ingressos i despeses de l’any anterior.

 

4.- Lectura, deliberació i aprovació, del Pressupost d’ingressos i despeses elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici econòmic de l’any en curs.

 

5.- Nomenar, a proposta de la Junta de Govern, de nous membres de la Comissió Deontològica.

 

 6.- Precs i preguntes.

 

 

Javier Torres Ailhaud

Degà Junta de Govern del COPIB