Conveni de col·laboració entre el COPIB i el COP Cantàbria per a afavorir la formació continuada, la recerca i la unitat en la defensa de la professió

Publicat el 31 de Octubre de 2019

El degà del COPIB, Javier Torres, i el seu homòleg en el COP Cantàbria, Francisco Javier Lastra, han signat un conveni de col·laboració pel qual totes dues institucions col·laboraran per a fomentar la formació continuada dels seus col·legiats/des, així com per a compartir els recursos humans i els mitjans materials necessaris per a desenvolupar programes de formació i recerca dins de l'activitat professional de la Psicologia. Així mateix, el document preveu una col·laboració estreta dels departaments jurídics de tots dos col·legis en temes relacionats amb la defensa de la professió. L'objectiu de l'acord és millorar la qualitat dels serveis que s'ofereix als col·legiats/des, optimitzant recursos, propiciant l'intercanvi d’informació i d'experiències, i afavorint la unitat d'acció especialment en qüestions jurídiques que garanteixin la defensa de la professió.

Aquest és el primer conveni d'aquestes característiques que el COPIB signa amb un altre COP i que preveu tenir continuïtat per a fomentar l'intercanvi.

En concret, el document que s'ha signat amb el COP Cantàbria preveu desenvolupar programes anuals de col·laboració específica i consensuada en relació als següents punts:

  • -Organització de cursos formatius i activitats científiques dirigides a estudiants i professionals dels àmbits del coneixement compartits per totes dues institucions.
  • -Participació en projectes acadèmics, tecnològics, programes de recerca i desenvolupament bilaterals o multilaterals.
  • -Cooperació en programes de formació de col·legiats, personal acadèmic i investigador.
  • -Assessorament mutu en tot allò relacionat amb activitats o programes formatius i de recerca que desenvolupin totes dues entitats.
  • -Foment i contribució en activitats conjuntes i treballs de recerca que promoguin la innovació en la docència d'acord amb les diverses àrees de coneixement.
  • -Foment de la defensa de la professió.
  • -Col·laboració entre els serveis jurídics de totes dues corporacions.
  • -Creació d'una plataforma en línia per a debatre temes d'interès de la professió.
  • -Col·laboració entre les comissions deontològiques de totes dues entitats per a crear una jurisprudència menor i unificar criteris i interpretacions deontològiques.

Una comissió de seguiment integrada per un representant del COPIB i del*COP Cantàbria vetllarà pel desenvolupament i compliment del conveni.