Constitució del Grup de Treball: Psicologia online i societat digital

Publicat el 26 de Febrer de 2020

El passat 17 de febrer de 2020, la Junta Permanent del COPIB va aprovar la creació del GRUP DE TREBALL DE PSICOLOGIA ONLINE I SOCIETAT DIGITAL que sorgeix de la motivació d’estudiar i dinamitzar temes i àrees que reflecteixin la situació actual de la Psicologia.

OBJECTIU DEL GRUP:
Promoure el coneixement, investigació i formació entorn la psicologia aplicada amb tecnologies. Inclou l'ús de mitjans tecnològics per psicoteràpia online, desenvolupament d'intervencions mitjançant internet (web), ús de realitat virtual i altres tecnologies, apps de mòbil per a diagnòstic i intervenció, entre d'altres existents o properes innovacions, sempre i quan puguin evidenciar científicament la seva validesa. Així mateix, al referir a societat digital inclou noves problemàtiques derivades de l'exposició a internet i serveis digitals, tal com addiccions a tecnologies, ciberbullying, phubbing, FOMO i altres patologies que es poden tractar presencialment però tenen el seu origen i context online/digital. Es considera un grup transversal, per quan les tecnologies son presents a clínica, empresa, educació, etc.


ACTIVITATS:

 • Divulgació en Mitjans de comunicació (online, blog, webinars / tradicionals premsa, radio, TV, entre d’altres). 
 • Divulgació científica. Revistes, congressos, xarxes nacionals/internacionals. 
 • Investigació amb grups de psicologia i salut mental, així com tecnologies aplicades. 
 • Assessorament i formació a professionals, administració pública, empreses en ús de tecnologia aplicada al camp de la psicologia. 
 • Alfabetització digital a la societat. Promoure un ús saludable i responsable de la tecnologia. NECESSITATS:
Dependrà del cas, es pot sol·licitar accés a recursos tecnològics que poden ser d’utilitat pel Col·legi, tal com serveis de videoconferència o plataformes per formació online, així com espais per celebrar puntualment trobades o jornades d’interès per la societat i aprovades per junta.


MEMBRES QUE INTEGRARAN INICIALMENT EL GRUP DE TREBALL:

 • Sara Jane Browne Oliver: Col·legiada B-01035 
 • Azahara de la Vega Fernández: Col·legiada B-03081 
 • David Jonathan Gilling Casado: Col·legiat B-02004 
 • Miqueas Henares Lopez: Col·legiat B-02996 
 • Antonia Mir Cirer: Col·legiada B-01968 
 • Marta Osuna Cerezo: Col·legiada B-01492 
 • Elisabeth Rigo Andrews: Col·legiada B-02110 
 • Maria Adelina Sastre Moya: Col·legiada B-01693 


COORDINADOR: Juan José Martí Noguera