Constitució de dues borses de la subescala, classe categoria tècnic/a de grau superior en selecció de personal

Publicat el 14 de Maig de 2019

El Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca ha obert una convocatòria (procediment 37997) per a la constitució de dues borses de la subescala, classe categoria tècnic/a de grau superior en selecció de personal, dirigida a qualsevol persona física que compleixi amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria i estigui en possessió de la titulació d’accés: Llicenciatura o Grau en Psicologia o Llicenciatura o Grau en Pedagogia.

L’objectiu de la convocatòria és constituir dues borses de treball per al procediment extraordinari específic de selecció per cobrir temporalment places de feina vacants de curta i llarga durada del Consell insular de Mallorca com a personal funcionari interí o personal laboral mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Les persones interessades poden consultar tota la informació al següent enllaç:

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=37997&fbclid=IwAR21gwvtHcKP3EM4kwc6W7bpeqB75dA4c2WkD5wMmoUzVWwJqi0rUkGVrI0