COMUNICAT DE PREMSA: El COPIB defensa el rol del professional de la psicologia en la implantació de la figura del coordinador de parentalitat a Balears

Publicat el 7 de Setembre de 2018

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) avala la implantació de la figura del coordinador de parentalitat en la Comunitat Autònoma i defensa el rol del professional de la psicologia en el seu desenvolupament enfront d'altres col·lectius. Sobre aquest tema, el COPIB sosté que la presència del/de la psicòleg/oga està àmpliament acreditada “per la seva alta qualificació per intervenir emocional i psicològicament amb efectivitat en famílies amb separacions problemàtiques i minimitzar el conflicte interparental, en benefici del menor i dels progenitors”.

La institució col·legial argumenta que “el/la coordinador/a de parentalitat ha de tenir experiència i formació en psicologia clínica, psicologia jurídica, educació parental, mediació, així com dominar tot un seguit de tècniques que permetin desenvolupar habilitats de comunicació més saludables entre els progenitors, però també detectar possibles interferències que no estan ajudant a l'exercici de la parentalitat (trastorns i simptomatologies molt invalidants –psicopatologia, addiccions, etcètera- que estiguin afectant a alguna de les parts i interferint en una correcta parentalitat dels menors).

Concebuda a Canadà fa unes dècades, la figura professional del coordinador de parentalitat comença ara a cobrar força a Europa i Espanya com un instrument necessari per ajudar en els nombrosos procediments judicials relacionats amb separacions de parelles amb fills, que a dia d'avui desborden els jutjats: litigis, canvis de custòdia, règim de visites on és difícil la comunicació entre els pares. Aquesta situació de bloqueig exigeix cercar noves fórmules per donar resposta a famílies incomplidores i crònicament conflictives que no són capaces de tenir una comunicació positiva, ni d'arribar a acords en relació a un conveni regulador respecte als seus fills.

Barcelona i Madrid, ciutats que pertanyen a comunitats amb les competències de Justícia transferides, ja han donat passos per implantar aquesta figura que està en auge. A les Illes, “en no tenir transferides les competències, la seva instauració dependria bé d'un conveni a través del Ministeri de Justícia i el Consell de Psicologia d'Espanya, o bé estudiar a través de la Direcció general de Menors i Família de quina manera podria establir-se com s'ha fet amb altres figures professionals com és el cas del mediador”.

Coral Mínguez Artigues, vocal de Psicologia Jurídica del COPIB, explica que el paper del coordinador de parentalitat difereix del que exerceix el mediador. Encara que tots dos cerquen evitar la judicialització, mentre que el mediador tracta de conjuminar postures, el coordinador de parentalitat s'activa com a suport per al jutge instructor del procés quan ja existeix una separació i el nivell de deterioració de la relació dels progenitors és tan gran que impedeix el funcionament de les vies i llits normals. “La seva funció és ajudar a aquests pares a reduir el nivell de conflicte i a trobar els canals idonis que cada parella pugui acceptar de cara al futur per comunicar-se d'una manera més sana permetent l'exercici de la parentalitat respecte als seus fills. Però abans de res, la seva missió és preservar als menors d'aquesta situació”, assevera.

Mínguez apunta també que la variabilitat dels models de família actuals (famílies reconstruïdes, famílies amb fills d'altres relacions, etcètera) exigeix defensar els drets dels fills i filles. “El nin/a té dret a tenir unes relacions sanes amb els seus progenitors i alliberar-se de sentiments com que està traint a un o un altre perquè prefereix estar amb papà o amb mamà, o a l'inrevés. La manera d'alleujar o llevar la responsabilitat al nin és delegar-la en l'adult”, conclou.

Junta de Govern del COPIB