COMUNICAT DE PREMSA: El COPIB adverteix que la demora d'atenció psicològica a menors víctimes d'abús sexual pot provocar situacions de traumatització greu

Publicat el 20 de Novembre de 2020

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) vol expressar la seva preocupació per la informació apareguda en premsa aquest cap de setmana, que es feia ressò del malestar de famílies d'Eivissa i Formentera que denunciaven demora en l'atenció psicològica que reben menors víctimes d'una tipologia de maltractament infantil tan greu com és l'abús sexual.

La victimització sexual implica una altra persona o a un grup de persones i, precisament, és aquesta implicació de tercers, la que obliga a comptar amb un procediment d'atenció judicial que ofereixi les màximes garanties processals i així evitar una revictimització del menor.

Intervenir en un cas de delicte com és l’‘Abús Sexual’ requereix, d'una banda, comptar amb una valoració específica del testimoniatge basada en criteris vàlids i fiables que ajudin en la presa de decisions i, d'altra banda, la coordinació amb altres agents implicats com són els professionals de la medicina i els cossos de seguretat. Tanmateix, això no ha de ser motiu per a justificar el retard en l'atenció psicològica a un col·lectiu tan vulnerable com són les víctimes d'abusos sexuals.

Preocupa que el Ministeri Fiscal entengui que un menor no pugui iniciar un tractament psicològic si no el prescriu un professional de la Medicina, quan el professional de la Psicologia està plenament capacitat per a determinar si un menor necessita una intervenció terapèutica o no.

Per tot això, el COPIB advoca per una detecció i notificació ràpida i eficaç que pugui prevenir situacions de traumatització greu associades a una absència o retard en la cobertura de l'atenció per part de professionals de la Psicologia especialitzats i formats en la victimització sexual.

Així mateix, el Col·legi insta les institucions estatals i autonòmiques a agilitar els procediments i afavorir la incorporació de professionals de la Psicologia en número suficient per a garantir l'atenció, avaluació forense i intervenció terapèutica adequades d'aquests menors, i per a reduir les llistes d'espera d'atenció psicològica.