COMUNICAT DE PREMSA: 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental: El COPIB reivindica un canvi de model que promocioni i protegeixi la salut mental infantil i juvenil en l’àmbit educatiu

Publicat el 10 de Octubre de 2018

Coincidint amb el 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, que aquest any es convoca sota el lema “Educació inclusiva, salut mental positiva”, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), reivindica “un canvi de model que promocioni i protegeixi la salut mental dels menors i adolescents”. En aquest sentit, la institució col·legial fa una crida a les administracions i entitats competents per promoure estratègies intersectorials i adoptar mesures que creïn l'entorn i les condicions necessàries que garanteixin el benestar i la salut integral, física i mental, de les generacions futures. L'objectiu és redirigir els esforços cap a la promoció i la prevenció, que han demostrat eficàcia, efectivitat i eficiència, deixant enrere el model tradicional basat en la malaltia i símptomes.

Els estudis internacionals publicats en els últims temps coincideixen a assenyalar un increment dels problemes de salut mental en la població infanto-juvenil, que afecten de forma simultània a les relacions familiars, escolars i socials dels menors, i s'associa amb un major ús dels serveis socials i sanitaris. Segons la Comissió Europea existeix un consens cada vegada major sobre el fet que un desenvolupament sa durant aquestes etapes evolutives, contribueix a una bona salut mental i pot prevenir l'aparició de futurs problemes de salut. “La major prevalença de problemes de salut mental a edats primerenques exigeix un esforç coordinat per identificar i donar una resposta integral a aquests menors i al seu sofriment. Es tracta no solament de reduir l'impacte del malestar i l'estigma en el present, sinó de prevenir la cronificació i possibles complicacions en el futur, que van més enllà de la simptomatologia pròpia del trastorn”, explica Mariona Fuster, vocal de Psicologia Clínica del COPIB. Per a la psicòloga, treballar en la desestigmatització de la malaltia mental i la inclusió en la població infantojuvenil és fonamental precisament per la seva vulnerabilitat. Sobre aquest tema, assenyala que el patiment secundari que respon als prejudicis de l'entorn i a la falta de sensibilització sobre les malalties mentals “condueix a l'aïllament dels joves, i en general de les persones afectades. No obstant això, en el cas de nins i adolescents aquest fet adquireix major importància perquè l’autoconcepte i l'autoestima comença a desenvolupar-se a edats molt primerenques i qualsevol impacte negatiu sobre la mateixa, pot pesar durant anys i derivar-se en problemes emocionals majors”. Sobre la base d'aquesta argumentació, els professionals de la Psicologia de les Illes consideren important dirigir els esforços cap a un model de promoció de salut mental infantil positiva, on l'escola té un paper fonamental: fomentant la capacitat per desenvolupar les relacions, cooperar i participar, incloure i integrar. “Es tracta d'anar més enllà de la tolerància a la diferència. Es tracta de considerar i reconèixer les diferències individuals com una riquesa, valorant-la com quelcom positiu i que afavoreix al desenvolupament”, apunta Fuster. Afegeix a més que “Si bé és cert que l'escola juga un paper clau per a la promoció de la salut i intervencions preventives en nins/es i adolescents, no menys important és el rol de les famílies i de la comunitat. És un treball de tots propiciar un entorn adequat per aconseguir el canvi de model”.

Tal com assenyala l'OMS, “la salut mental és una mica més que l'absència de trastorns i discapacitats mentals, és un estat general de benestar físic, mental i social. Per això, és important adoptar estratègies d'intervenció basades en l'adquisició d'habilitats i competències des d'un enfocament d'apoderament dels nins i adolescents que tendrà un impacte en l’afrontament de les situacions vitals estressants dels futurs adults. La figura del psicòleg educatiu als centres podria contribuir a promocionar aquest estil de vida saludable, incrementant factors protectors de salut mental i emocional ensenyant models per afrontar estressors vitals amb èxit”, defensa la vocal del COPIB.