Col·laboració del COPIB en la Segona Jornada de Teràpia Breu Estretègica: Niños difíciles, adolescentes rebeldes

Publicat el 9 de Setembre de 2011

En virtut de l’acord de col·laboració entre el Centre de Desenvolupament Infantil CREIX i el COPIB pel qual els col·legiats disposen d’una matrícula reduïda per a l’assistència a dites jornades que, seran impartides pel psicòleg i psicoterapeuta Andrea Fiorenza, s’adjunta informació de dita activitat formativa que es celebrarà els dies 21 i 22 d’octubre de 2011 a l’Auditori del Col·legi Ágora Portals (Calvià).

Cartell

Folletó