Col·laboració del COPIB amb el Col·legi Sant Pere de Palma

Publicat el 11 de Novembre de 2011

COL·LABORACIÓ DEL COPIB AMB

EL COL·LEGI SANT PERE DE PALMA

 

Vos informam que el Col·legi Sant Pere de Palma ha fet una petició de col·laboració al COPIB perquè els alumnes de 2on de Batxillerat -en el marc de l’assignatura de Psicologia- realitzin un treball sobre distints camps en els que treballen els psicòlegs. Dit treball a desenvolupar pels alumnes consisteix en realitzar una entrevista al professional de la psicologia on es tractaran temes com la formació, la rama de la psicologia on treballen, àmbits i col·lectius amb els que treballen, tipus de treball específic que duen a terme, mètodes utilitzats, etc.

 

Creim que és important fomentar aquests tipus de col·laboracions institucionals, per la qual cosa si algun de vosaltres té interès en ajudar desinteressadament hauria d’enviar un email a la següent adreça:

psicologia.santpere@gmail.com

comunicant la seva disponibilitat perquè dos alumnes li facin una entrevista.

 

Així mateix, adjuntam en un arxiu el document que ens ha fet arribar el Col·legi Sant Pere en relació a dit treball pràctic.

 

Tot esperant que aquesta petició realitzada pel Col·legi Sant Pere sigui satisfactòria, rebeu una cordial salutació.

 

Javier Torres

Degà del COPIB