Col·laboració amb la Revista Costarricense de Psicología

Publicat el 11 de Setembre de 2013

El Consell Editorial de la Revista Costarricense de Psicología s'ha dirigit al Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears per establir línies de col·laboració perquè els col·legiats puguin presentar treballs en la seva publicació. Aquesta revista és, des de l'any 1982, l'òrgan oficial de publicació científica del Col·legi professional de Psicòlegs de Costa Rica que promou el desenvolupament de les ciències psicològiques i el pluralisme epistemològic, teòric, metodològic i tècnic. Els objectius de la publicació són difondre coneixements teòrics, tècnics i pràctics, rellevants per a la Psicologia i ciències afins en l'àmbit nacional i internacional. Es dedica a la publicació de treballs originals i abasta tant recerques bàsiques com recerques aplicades i de desenvolupament experimental. Es publica semestralment (dos números per any) i totes les recerques i treballs publicats es regeixen per les normes internacionals d'ètica en la recerca. Actualment, la revista es troba en procés de recepció de manuscrits per a un número monogràfic que serà publicat a juny de l'any 2014, tot això amb el propòsit d'informar de forma científica i de manera més actualitzada sobre el tema de Salut Mental i Epidemiologia. Els col·legiats que estiguin interessats a col·laborar-hi es poden posar en contacte amb l'editora de la Revista, Christina B. Junge, al correu electrònic revistacientifica@psicologiacr.com. La data de tancament per a la recepció d'articles conclou el dijous 31 d'octubre de 2013 i tots els treballs passen pel procés de revisió per parells.