Celebrat el seminari: Intervenció amb persones adoptades (nins i adults); quan els mètodes tradicionals no funcionen

Publicat el 16 de Desembre de 2013

Els passats 7, 8 i 9 de novembre es va impartir al COPIB el Curs Intervenció amb persones adoptades (nins i adults) ; quan els mètodes tradicionals no funcionen. Les docents, Joana M. Corró Payeras (núm. de col·l. B-02240) i Teresa Jaudenes Gual de Torrella (núm. de col·l. B-0836), psicòlogues del Servei de Protecció de Menors de l’IMAS-Consell de Mallorca, varen aportar la seva experiència en l'assessorament, formació i atenció terapèutica especialitzada posterior a l'adopció després de 6 anys en el Servei de Postadopció de l’IMAS, amb l'objectiu d'aportar als professionals una major comprensió de les dificultats dels menors i majors adoptats, les seves famílies adoptives i aportar estratègies i material actua-litzat que serveixi de recolzament en la important labor d'ajudar a aquests menors a desenvolupar-se com a persones integres. Les docents varen destacar la necessitat de coordinar tots els esforços i actuacions i no oblidar la influència de les seqüeles emocionals de la història prèvia a l'adopció (estratègies de supervivència, baixa autoestima i con-trol d'impulsos, baixa tolerància a la frustració, falta de confiança en si mateix i en l'altre, manipulador com a supervivent i altament manipulable pels seus iguals per a ser acceptat, crisi d'identitat pròpia de l'adolescent... però com adoptat aquesta crisi és dual) prenent consciència que en cada interacció amb el menor és necessari fer-li sentir estimat, acceptat i segur. Es va comptar amb l'extraordinària participació de dues taules rodones que varen permetre el debat i l'apro-fundiment en els temes tractats en el seminari. La primera, composta per tres pares/mares adoptius, en la qual varen exposar les principals dificultats com a pares, professionals als quals han acudit i demandes, suports rebuts i dificultats trobades, finalitzant amb una demanda al públic sobre les característiques que esperaven del professional. La segona taula rodona va estar composta per tres joves ja majors d'edat adoptats que varen exposar la seva pròpia vivència en la recerca dels seus orígens, pors, acompanyament rebut per part de la famí-lia i persones reunides, preguntes que han anat sorgint respecte a la seva realitat des de l'inici de l'adopció, etc. Es va comptar amb la participació de 28 persones, psicòlegs/ogues, estudiants de psicologia i altres professio-nals amb expectatives d'ampliar coneixements, aclarir dubtes sobre l'especificitat de l'adopció, adquirir habili-tats, eines i estratègies d'intervenció amb els menors adoptats i les seves famílies. El seminari ha estat valorat amb una alta puntuació manifestant-se de gran utilitat per a l'exercici de la profes-sió en la intervenció en l'especificitat de l'adopció, havent-se establert una alta participació activa dels assis-tents afavorint el debat i enriquint l'exposició del programa.

Curs Alzheimer Curs Alzheimer