Celebrat el curs “Intervenció psicològica en catàstrofes”

Publicat el 14 de Març de 2014

Els dies 14 i 15 de febrer es va celebrar al COPIB, el curs impartit per les psicòlogues de la Direcció General de Protecció Civil del Ministeri d’Interior, Sra. Elena Puertas i la Sra. Isabel Vera. El curs va aportar una visió àmplia de la Psicologia de les Emergències i Catàstrofes enfocat des del marc de referència del Servei Públic de Protecció Civil. Les ponents ens varen informar de les funcions del Sistema Nacional de Protecció Civil i de la seva organització a nivell nacional, autonòmic, local i social; ens aproparen als conceptes d’emergències i catàstrofes; definiren els aspectes psicològics dels intervinents; els successos potencialment estressadors-adversos; i com minimitzar els efectes de l’estrès durant la intervenció. Ens exposaren les bases de la Intervenció Estratègica per minimitzar els problemes i augmentar l’eficàcia de la gestió de l’emergència o catàstrofe, identificant els factors psicosocials, intergrupals, de lideratge, la comunicació intergrupal i la relació amb els mitjans de comunicació. I, en darrer lloc, es va tractar sobre la coordinació del grup d’intervenció psicosocial atenent als rols i funcions, les tasques, objectius i interacció.

Catàstrofes 1
Catàstrofes 2