Celebrat a la seu del COPIB el seminari: "Emocions i sentiments en la pràctica esportiva"

Publicat el 23 de Juny de 2013
El passat 10 de juny es va celebrar a la seu del COPIB el seminari Emocions i Sentiments a la Pràctica Esportiva. El curs es va dividir en tres parts: una primera on es va explicar un mica la part teòrica de les emocions i sentiments; una segona on s’exposà com intervenen aquests processos dins la pràctica esportiva; i, finalment, una tercera on es tractà la gestió de les emocions i sentiments mentre es practica esport.

Durant el seminari es va explicar als assistents com pot un esportista, amb les seves accions, generar emocions positives que l’ajudin a augmentar el seu rendiment. Així, es poden deixar de banda les sensacions negatives que redueixen les capacitats de l’atleta.

La base del seminari era exposar com una persona, fent accions orientades a un propòsit (augmentar el rendiment), pot aconseguir gestionar totes les sensacions que es produeixen durant la pràctica esportiva, evitant que, en situacions amb elevada càrrega emocional, l’esportista es vegi superat per la situació, realitzant accions que minvin el rendiment final.

En definitiva, es va tractar de veure l’esport com una situació on la persona ha de saber quines accions ha de fer en tot moment, independentment de les reaccions emocionals que pugui provocar l’entorn: el resultat, el públic, la valoració de l’atleta...

L’esportista no s’ha de deixar superar per les emocions (tant negatives com positives); el que hem d’ensenyar-li és que aprofiti les sensacions positives i no valori les negatives.

El seminari tenia una orientació eminentment pràctica. En tot moment, els assistents hi participaren d’una manera activa.