Celebrada reunió de coordinació del “Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere” del Consell General de la Psicologia

Publicat el 12 de Abril de 2018

El dissabte 24 de març, tengué lloc a Madrid una trobada de coordinació dels subgrups de feina que conformen el “Grup de Treball de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell” on hi assistiren Rosa Álvarez, degana del COP de Galícia i coordinadora del grup i les responsables de Gènere i Igualtat; Pepa Bojó, del COP de Guipúscoa; Alba Orteu, del COP de Catalunya; Ilham El Mahdaoui, del COP de Melilla; Andrea Ollero, del COP de València; i Ana María Madrid, del COP Illes Balears.

La reunióse centrà en fer un seguiment de les tasques dutes a terme en els darrers mesos i en establir nous objectius de treball.

En aquesta línia, cal comentar que es presentaren les principals dades i conclusions de la recollida d’informació realitzada sobre l’actual situació de la inclusió de la perspectiva de gènere als estudis de Grau de Psicologia de les universitats estatals, dels màsters de Psicologia General Sanitària impartits al país i d’altres màsters i postgraus. Així mateix, també es mostraren les principals temàtiques en què se centra la formació als diferents COPs en matèria d’Igualtat i Gènere per tal de poder unificar criteris i prendre consciència de quines àrees cal seguir treballant de cara a reforçar la formació del collectiu collegial.

En referència a nous objectius marcats de cara a aquests propers mesos cal destacar:

Àrea de prevenció i coeducació. Per una banda, es vol realitzar una recopilació bibliogràfica sobre materials i guies de prevenció en diferents Comunitats Autònomes. Per altra banda, es vol treballar en el disseny de cursos de formació en coeducació (recull de mòduls de continguts) perquè els i les professionals de la psicologia puguin tenir-los com a referent a l’hora d’organitzar formacions a altres professionals, així com tallers i xerrades a escoles, instituts, AMIPAS…

Àrea d’intervenció i tractament. Es planteja realitzar una recollida de protocols d’intervenció i atenció psicològica en diferents àmbits com salut mental, educació, atenció primària i jurídica existents a les diferents Comunitats Autònomes.

Àrea de formació. Després d’analitzar la feina realitzada els darrers mesos de recollida de dades es conclou que, com que la formació amb perspectiva de gènere és escassa a les universitats, des dels COPs cal reforçar aquest tema plantejant cursos que responguin a les necessitats formatives que es detectin al collectiu collegial.

Àrea d’investigació i recopilació de publicacions. Es proposa realitzar un estudi pilot sobre el percentatge d’homes i dones en el collectiu collegial, així com la proporció d’alts càrrecs dins l’estructura collegial ocupats per homes i dones. Inicialment es realitzarà l’estudi en4 COPs. Posteriorment es vol ampliar a la resta del territori.

Visualització. Es proposa la comunicació i enviament de notícies i materials d’interès per publicar a l’espai que el Grup de Treball té operatiu dins el web del Consell General de Psicologia per donar visibilitat i fer-ne difusió.

Comentar que durant la reunió també es tracten altres qüestions com la participació del Grup de Treball en el “XI Congrés Iberoamericà de Psicologia” i de les mesures acordades en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que d’alguna manera estan relacionades amb el nostre àmbit professional i que suposaran una oportunitat per seguir potenciant el paper professional de la Psicologia.

Finalment, assenyalar que la vocal d’Igualtat i Gènere del COPIB, es compromet a:

- Enviar al grup de treball relacionat amb coeducació aquells materials d’interès que pugui trobar a les webs institucionals, material que també es compartirà a l’espai web de Vocalia d’Igualtat i Gènere del COPIB

- A continuar coordinant el grup de treball d’atenció i intervenció seguint els objectius establerts.

La propera reuniód’enguany es durà a terme dins el marc de les “X Jornades Estatals de Psicologia i Igualtat de Gènere” que es duran a terme a Pamplona el mes de novembre.