Celebrada la reunió de la Vocalia de Psicologia de l’Esport i l’Activitat Física del COPIB

Publicat el 13 de Juny de 2017

Reunió celebrada dia 31 de maig del 2017 a les 20.00h. a la seu del COPIB. Tema central: Donar a conèixer i potenciar la inserció laboral de la figura del psicòleg de l’esport. l’ordre del dia vas ser el següent:

1.- Presentació de la reunió i de cadascun dels companys assistents.

2.- Declaració d'intencions i objectius en comú.

  • Generació de noves sinergies entre psicòlegs per incentivar possibles grups de treball del COPIB.
  • Què es pot fer per millorar la demanda dels nostres serveis dins l’àmbit esportiu.
  • Com donar a conèixer les funcions de la figura del psicòleg de l’esport.
  • Anàlisi de la realitat actual dins el món de l’esport.
  • Com influeix amb el nostre treball diari la figura del coaching.
  • Possibilitar treballs d’investigació i projectes entre col·legiats.

3.- Elaboració d'un llistat de companys/es interessats/des per formar part d’algun grup de treball sobre un tema específic sobre l’àrea que es pugui suggerir. Dos temes que varen sorgir:

  • La possibilitat de fer un grup de treball amb el tema centra: «donar a conèixer les funcions del psicòleg de l’esport», tenint present que en primer lloc caldria estructurar quines funcions i punts importants es voldrien destacar, per poder formalitzar un full de ruta clar i concret alhora de difondreu. Una vegada realitzat i acceptat per la Junta de Govern el treballat des del grup de treball, el COPIB realitzaria una tasca per donar visibilitat als punts treballats, on els diversos psicòlegs interessats en aquest àmbit fossin cares visibles en els mitjans de comunicació per donar aquest missatge consensuat i acordat en el grup de treball.
  • Un altre possibilitat per generar un grup de treball seria amb el tema: «exposició i discussió de casos dins l’entorn de psicologia esportiva entre professionals per la millora contínua dels col·legiats». Aquells col·legiats interessats podrien reunir-se al COPIB, per exposar els seus casos i compartir-los amb el fi de posar en comú les diferents visions de la realitat dins el món de l'esport a tots el nivells i aportar les estratègies d'avaluació, diagnosi, intervenció i seguiment dins els diferents entorns.

4.- Opinions i dubtes relacionats sobre l’acreditació del psicòleg de l’esport.
Es va parlar de la importància de tots aquells col·legiat que treballen dins el món de l’esport a fer les gestions necessàries per obtenir l’acreditació per la via transitòria, la qual es mostra oberta fins a final d’any. Cal entrar al web del COP i anar a l’enllaç d’acreditacions per conèixer tota la documentació que es necessita.

5.- Com pot donar suport COPIB al col·legiat alhora d’incentivar i fomentar la seva demanda de treball.

  • Promoure convenis amb entitats esportives o clubs esportius que treballin amb psicòlegs esportius. Convenis en els quals el COPIB podria finançar la formació dels diversos professionals del club mitjançant cursos i tallers realitzats pel col·legiat associat a l’entitat o altres col·legiats especialitzats en temes concrets.

6.- Posar data propera reunió i detallar els objectius a valorar per avançar.
D’aquí tres mesos es tornarà a convocar reunió de la vocalia. Dins aquest temps, tots aquells col·legiats interessats amb la inclusió del dos dels grups de treball proposats poden posar-se en contacte amb el vocal de Psicologia de l’Esport, mitjançant contacte del COPIB o correu electrònic: tofol@aprens.es

Cristòfol Villalonga Melis. Col·legiat B-01599
Vocalia de Psicologia de l’Esport i Activitat Física