Celebrada a Oviedo la reunió dels grups interns de treball del Grup d’Igualtat i Gènere del Consell General de Psicologia

Publicat el 27 de Juliol de 2017

Dins el marc del III Congrés Nacional de Psicologia celebrat a Oviedo, el dia 7 de juliol es realitzà una reunió de coordinació amb les responsables dels grups interns del Grup de Treball de Psicologia d’Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia.

En aquesta trobada, els responsables, entre els quals es troba la vocal d’Igualtat i Gènere del COPIB, Ana Mari Madrid, tractaren les següents qüestions:


* Seguiment de les activitats assignades:

  • -En aquest sentit es destacà la recollida de dades realitzada sobre els dispositius d’intervenció i tractament que existeixen a nivell territorial per cada comunitat autònoma en matèria d’atenció a víctimes, menors i maltractadors. Aquesta feina es traduí en un pòster que fou presentat al Congrés.
  • -Revisió de la recopilació de dades sobre la formació universitària relacionada amb Igualtat, Violència i Gènere.


* Activitats preparades des del Grup de Treball pel Congrés:

  • -Es valorà molt positivament la participació a les ponències del simpòsium i de la taula rodona organitzades pel Grup de Treball d’Igualtat i Gènere.
  • -S’elaborà un qüestionari per valorar el grau de coneixement bàsic i detecció de necessitats formatives en matèria d’igualtat i gènere que fou contestat per totes les persones assistents a la IV Convenció del Consell General dels Collegis Oficials de Psicologia.
  • -Es recomanà que a totes les ponències del III Congrés s’inclogués la perspectiva de gènere, indicació que fou seguida per la majoria de persones participants.


* Informació sobre l’organització de les IX Jornades Estatals de Psicologia contra la Violència de Gènere que enguany se celebraran el 24 i 25 de novembre a Santiago de Compostella.

  • -En aquest sentit, es revisà el programa i es destacà que els pòsters es projectaran en format digital i que les Jornades no tindran tallers.
  • -Finalment, s’assenyalà que en breu s’obrirà el termini per presentar les candidatures de les Jornades del 2018.


* Per altra banda, es varen donar unes pinzellades bàsiques de les temàtiques que es tractaran a la reunió plenària del Grup de Treball dins el marc de les Jornades de novembre. En aquest sentit es comenta la necessitat d’incorporar també altres àmbits de treball dins la violència de gènere, com ara la violència obstètrica, la maternitat subrogada, la prostitució…

Des del COPIB valoram de forma positiva tota la feina que s’està duent des del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat i Gènere, treballant per una societat més igualitària i lliure de violències masclistes.