Celebració del curs “Intervenció estratègica en els trastorns d'ansietat en la infància i l'adolescència”

Publicat el 27 de Novembre de 2013

En el mes d’octubre del 2013 ha tingut lloc a la seu del COPIB el CURS: Intervenció estratègica en els trastorns d'ansietat en la infància i l'adolescència, impartit pel psicòleg David Riera Riu. Bàsicament el curs s’ha centrat en una mena d’intervenció breu dirigida al canvi com a ruptura del mecanisme que fa persistir el problema a infants i adolescents, ja que aquest no només perdura per les causes inicials que el provocaren sinó també per les solucions ineficaces intentades. Aquestes estratègies es basen en tres paràmetres bàsics a partir dels quals es desenvolupa la intervenció. En aquest curs s’han anat alternant les explicacions teòriques amb exercicis de participació activa, anàlisi de casos pràctics i posades en comú. S’han emprat fotocòpies, projecció de presentació de diapositives per ordinador i algun vídeo. Evidentment, en tot moment s’han atès els dubtes i consultes formulades pels i per les assistents. A més, s’ha gaudit d’una mena d’aula virtual, a la qual s’ha pogut intercanviar material.

Curs Intervenció en ansietat infantil Curs Intervenció en ansietat infantil