Celebració del Curs de Neuropsicologia Forense

Publicat el 17 de Novembre de 2011

CELEBRACIÓ DEL CURS DE NEUROPSICOLOGIA FORENSE

Els dies 27, 28 i 29 d'octubre, es va organitzar a la seu del COPIB el curs sota el títol “Neuropsicologia forense” a càrrec de la psicòloga Sara Fernández, professora titular del Departament de Psicologia Bàsica II (Processos cognitius) de la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM); directora de l'Expert en Tècniques Neuropsicològiques i coordinadora del màster Neuropsicologia Cognitiva i del màster Neuropsicologia Infantil (títols propis de la UCM).

Els objectius del curs es concretaven en els següents punts:

Donar a conèixer les peculiaritats de la neuropsicologia forense, els àmbits d'actuació del neuropsicòleg forense, les característiques de l'informe neuropsicològic pericial, la detecció de possibles casos de simuladors, els barems més emprats per valorar les seqüeles neuropsicològiques, etc. Presentar amb detall les principals proves neuropsicològiques que s'apliquen en aquest àmbit, comentant quines ens poden aportar més informació en cada cas i com aplicar-les.

L'assistència al curs va cobrir les expectatives previstes donat l'interès mostrat per la temàtica i contingut del mateix en les valoracions realitzades.

Volem recordar-vos, també, que una vegada més la Vocalia ha volgut donar resposta a les diferents demandes i temes d'interès dins l'àmbit de la psicologia jurídica, tot esperant que aquesta respongui als vostres interessos.