"CANAL COPIB": Un nou enllaç interactiu del web del COPIB

Publicat el 28 de Febrer de 2012

‘CANAL COPIB’: UN NOU ENLLAÇ INTERACTIU DEL WEB DEL COPIB

El web del COPIB pretén ser una eina fonamental en la transmissió de la informació de l’organització col·legial que permeti garantir que la informació (publicacions, convocatòries, premis d'investigació, convenis de col·laboració del COPIB, ajudes, selecció de llocs de feina, informació del Consell General de COPS, notificacions, etc.) arribin a tots/es els/les col·legiats/des amb la major facilitat i promptitud possible.

Fruit de la mateixa intenció, volem anunciar-vos que hem incorporat al nostre web un nou recurs: CANAL COPIB, en el qual es dipositaran aquelles activitats gravades en vídeo relatives a conferències, taules rodones, etc., de tal manera que es permeti la seva visualització online posterior.

Esperam que aquesta nova iniciativa engegada pel COPIB sigui de l’interès de tots/es els col·legiats/des.