Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants, especialitat psicologia

Publicat el 12 de Novembre de 2019

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 23 d’octubre de 2019, a proposta del director gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa.

El termini per presentar sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 151 de 7 de novembre de 2019).

Per més informació clicau aquí.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11073/628208/resolucio-de-la-consellera-d-administracions-publi